Hospodárske riadenie, ktoré EÚ potrebuje

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/openvld/3499842149/

Rýchlejšia a zladenejšia akcia mohla zmenšiť dopady krízy a tým aj jej náklady. Európsky fond finančnej stability (EFSF), ktorý bol v máji 2010 narýchlo založený s cieľom zastaviť hnisanie, bude onedlho schopný vybrať okolo 500 miliard eur v prípade, že bude niektorá krajina eurozóny čeliť problémom s likviditou. A členské štáty súhlasili, že tento mechanizmus finančnej stability od roku 2013 zavedú natrvalo. Dokonca aj upravia Lisabonskú zmluvu takým spôsobom, aby predišli akýmkoľvek právnym nejednoznačnostiam.

Napriek tomu všetkému sa trhy nenechajú týmito prejavmi solidarity v eurozóne presvedčiť. Hodnotenie gréckeho suverénneho dlhu kleslo pod úroveň Egypta. Portugalsko muselo požiadať o pomoc EFSF a Medzinárodný menový fond. Írske banky potrebujú ďalších 24 miliard eur, aby sa udržali nad vodou. A Španielsko robí čo môže, aby sa tejto nákaze vyhlo.

Paradoxné je, že euro bolo až doteraz nesmierne úspešným projektom, ktorý priniesol zúčastneným krajinám značnú stabilitu. Bez jednotnej meny by mnohé z týchto krajín podľahli zostupnej špirále devalvácie, platobnej neschopnosti a museli by vyhľadať pomoc MMF.

Európska centrálna banka hrala pri prevencii najhoršieho scenára kľúčovú rolu, ale zjavná medzera v európskej hospodárskej a menovej únii pretrváva: EÚ zaviedla iba menovú úniu (EMU) a do značnej miery sa vyhla hospodárskej. Tá je, ako sa ukázalo, veľmi tesne spätá so silnými a slabými stránkami eura.

Skutočná kríza, ktorej Európa čelí, je kríza hospodárskeho riadenia. Členské štáty idú stále viac svojou vlastnou cestou a dokonca otvorene hája národné hospodárske politiky, ktoré škodia eurozóne ako celku.

Kompletné znenie príspevku v češtine nájdete na Project Syndicate.