IGC – bude resuscitace úspěšná?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Integrace, partner

 

O možnosti obnovit Mezivládní konferenci se na summitu začalo jednat na čtvrteční večeři státníků. Díky signálům nepřítomné budoucí španělské a stávající polské vlády, dopadla večeře víceméně úspěšně. “Je pádný důvod se domnívat, že Mezivládní konferenci lze rychle uzavřít a dosáhnout celkové dohody, pokud však existuje nezbytná politická vůle,“ uvedl po večeři irský premiér Bertie Ahern. Jarní summit tak nechal trochu zapomenout na prosincový neúspěch, který padl na vrub především neshodám v otázce hlasování kvalifikovanou většinou v Radě.

Předsedající Irsko bylo pověřeno, aby dál vedlo konzultace a zajistilo formální obnovení IGC. K tomu ale s největší pravděpodobností nedojde, dokud se nenajdou kompromisní řešení sporných míst návrhu evropské ústavní smlouvy. Všichni si chtějí ušetřit další blamáž před evropskou veřejností. Jednání se už ale znovu rozběhla s plnou silou. Problémem zůstává mandát polské vlády. Neoblíbený premiér Lezsek Miller oznámil, že z úřadu odstoupí hned druhý den po vstupu země do EU. Jeho stranu opustilo v březnu 27 poslanců a nový premiér bude muset složitě hledat politickou podporu. Za této situace Polsko může své partnery v průběhu jednání ještě překvapit, a to i přes deklarované odstoupení od původních požadavků polsko-španělského tandemu.

Které evergreeny se objeví v dalším jednání IGC? Je zřejmé, že Rada bude podle nové smlouvy přijímat rozhodnutí na základě dvojí většiny. O tom (stejně jako o obecné nutnosti smlouvu přijmout) panuje momentálně všeobecný konsenzus. Problémy ale mohou nastat při prosazování její konkrétní modality. Řada menších zemí dává najevo, že bude trvat na paritním procentu států a obyvatel, tedy například na poměru 55:55, který nedávno podpořilo Německo. Všeobecně se ale ví, že s něčím takovým zásadně nesouhlasí Francie a Velká Británie, které dávají přednost nevyvážené dvojí většině, to znamená například poměru 55:65. K takové variantě navrhuje irské předsednictví připojit korekční mechanismus, který by měl zabránit tomu, aby tři největší země mohly blokovat rozhodování, protože mají více než 35 % populace EU.

Dalším problematickým tématem se může stát velikost Komise. Zájem vyvolalo stanovisko sedmi zemí Visegrádu a Beneluxu, které v Bruselu navrhly, aby v počátečním, zhruba desetiletém období byla Komise složená ze zástupců všech členských států. Pak by bylo možné uvažovat o jejím zmenšení. Je to určitý kompromis mezi zájmy Beneluxu, který prosazoval malou Komisi, a Visegrádu, jehož členové jakožto nové země chtějí mít v této instituci své zastoupení. Pro snížení počtu členů EK se vyslovili ve čtvrtek 25. března večer také účastníci schůzky “stejně smýšlejících” menších zemí, do níž patří všechny přistupující státy kromě Polska, ze současné Patnáctky pak Finsko, Rakousko, Portugalsko, Řecko. Tuto skupinu podporuje také Irsko, které ale jako předsedající země zaujímá neutrální postoj. Komise by mohla v roce 2014 podle nich přejít z plného počtu členů (27 nebo 28) na dvě třetiny. To by umožnilo, aby každá země měla komisaře vždy deset z patnácti let.

Přes deklarace předsednictví je nejistý i časový plán ukončení IGC. Předseda Evropského parlamentu Pat Cox navrhoval, aby byla ústavní smlouva přijata už 1. (rozšíření) nebo 9. května (Den Evropy). Podle německých zdrojů lze uvažovat o politické dohodě na nejvyšší úrovni někdy v květnu (mimořádný summit) nebo na začátku června, tedy před volbami do EP (10.-13. června) a konečným schválením smlouvy na řádném summitu 17.-18. června. Jsou-li tyto termíny reálné, se ukáže v průběhu několika příštích týdnů. Taktika odsunout jednání z očí veřejnosti může konečné dohodě prospět. Otevřených bodů zůstává ale stále dost.


Ďalšie analýzy a komentáre nájdete na stránke Integrace.cz