Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Existuje viacero teoretických pohľadov na faktory ovplyvňujúce úspešnosť byrokracie pri transpozícii noriem EÚ do národnej legislatívy. Autorka skúma inštitucionálne zmeny a inovácie v SR, pričom sa zameriava na formy a metódy koordinácie transpozície, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá na vnútrorezortnej úrovni. Overuje hypotézu, že Silný koordinátor v rámci rezortu zvyšuje úspešnosť implementácie, teda jej včasnosť.

Prezentácia odznela na pracovnom seminári CESIUK, 25.3. 2010.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.