IVO Barometer – zrkadlo kvality demokracie na Slovensku?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Autor analyzuje meranie kvality demokracie projektu Inštitútu pre verejné otázky IVO Barometer. Cieľom je zistiť, nakoľko je výskum IVO Barometer vhodným nástrojom na meranie a hodnotenie kvality demokracie na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na posúdenie projektu a jeho merania z hľadiska ich vyrovnania sa s viacerými teoretickými a metodologickými výzvami, ktoré stoja pred každým podobným pokusom hodnotiť stav demokracie a jej kvality.

Celý text štúdie nájdete na tejto linke.