Je čas, aby vlády povedali pravdu o EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Svojho času boli európski občania, členské štáty EÚ a jej inštitúcie spojené do virtuálneho trojuholníka. Vlády a parlamenty členských štátov propagovali Úniu a jej inštitúcie ako svoje vlastné v spoločnom cieli, ktorý si všetci prisvojili – zabrániť ďlašej vražednej vojne v Európe, vytvoriť ekonomický rast a sociálne blaho a vybudovať silnú hrádzu proti komunizmu.

Ak chce EÚ prežiť a prosperovať, musia členské štáty a spoločné inštitúcie EÚ otvorene priznať vzájomnú závislosť. Spolu potom môžu európskym občanom vierohodne signalizovať, že vznik Európskej únie je jediným najúspešnejším politickým projektom v histórii ľudstva.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.