Je členstvo v EÚ v nemeckom záujme?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Štúdia skúma viacero faktorov európskej integrácie a celkové dopady členstva v Únii na Nemecko. Zameriava sa hlavne na dopady jednotného európskeho trhu na nemecké hospodárstvo, efekty zavedenia eura, následky členstva pre zamestnanosť, čisté nemecké príspevky do spoločného rozpočtu Únie, ako aj zahraničnú politiku.

Niektorí kritici tvrdia, že členstvo v EÚ má pre nemeckú ekonomiku negatívne dôsledky. Štúdia však tvrdí pravý opak. Podľa nej Nemecko z členstva získava ekonomicky i politicky viac, než stráca.


Plnú verziu štúdie nájdete v anglickom jazyku na stránke Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland alebo European Union Deutschland.