Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska únia prijíma rôzne politiky. Niektoré sú v oblasti rozvoja, iné sú obchodné, či súvisia napríklad so životným prostredím. Mnohé sú však protichodné.

Európska únia je kľúčovým donorom v rozvojovej spolupráci. Doteraz však nepodnikla dostatočne účinné kroky, aby menej rozvinuté krajiny neprichádzali o iné dôležité zdroje na financovanie rozvoja.

Len na daňových únikoch nadnárodných spoločností stratia každý rok dvakrát viac, ako štáty EÚ venujú na boj s chudobou. Únia sa stavia proti klčovaniu amazonských pralesov, pľúc planéty. No normami o minimálnom množstve biopalív v pohonných hmotách motivovala producentov, aby klčovali prales a pestovali tam plodiny na výrobu biopalív.

V mnohých afrických, juhoamerických a ázijských krajinách viedli tieto normy k zaberaniu pôdy bohatšími krajinami. Miestnych obyvateľov pripravili o zdroj obživy.

EÚ podporuje rozvoj chudobnejších krajín s cieľom potlačiť prácu v nedôstojných podmienkach. Prijíma však také ekonomické politiky, ktoré podporujú nízkonákladovú výrobu v krajinách, kde zamestnanci pracujú v nedôstojných, často úvod zdravie ohrozujúcich podmienkach, za úbohú mzdu.

Únia si je vedomá, akú dôležitú rozvojovú úlohu zohrávajú financie, ktoré zo zahraničia posielajú migranti svojim rodinám a komunitám. Neuľahčuje im však prístup na pracovný trh.

Európska únia hovorí o klimatických zmenách, o potrebe zastaviť ich na strane jednej a snahách prispôsobiť sa ich dopadom na strane druhej. Zároveň však prijíma viaceré politiky, ktoré ich viac či menej priamo podporujú. Príkladom je používanie biopalív, ktoré v snahe potlačiť klimatické zmeny, k nim ešte viac prispelo. Nehovoriac o dopadoch na tých najchudobnejších.

Ak to s odstraňovaním chudoby myslíme vážne, nemôžeme sa pozerať len na ruku, ktorá dáva. Musíme jasne vidieť, či druhá ruka neberie ešte viac. A zabrániť tomu. Na stránkach tejto brožúrky nájdete aj tipy, čo s tým môžeme urobiť my. Pracovníci neziskových organizácií tiež dostanú podnety, ako efektívne komunikovať (aj) nesúlad politík so zástupcami médií.

Božúru si môžete stiahnuť na tejto linke.

Brožúra vyšla v rámci projektu "Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet, financovaného z prostriedkov EÚ a SlovakAid.