Komitológia v procesoch rozhodovania EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Autorky poukazujú na alarmujúci počet procedúr komitológie – 50 prípadov od roku 2004 – ktoré obišli právo Parlamentu na informácie.

Podľa autoriek sa situácia stáva „neakceptovateľnou“, najmä v tých oblastiach, v ktorých majú rozhodnutia komitológie priamy dopad na každodenný život občanov Únie. Spadajú sem rozhodnutia ohľadom vyhadzovania obalov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, geneticky upravovaných organizmov a pesticídov.

Autorky požadujú väčšiu transparentnosť procedúry a prikladajú jej „maximálnu dôležitosť pri monitoraovaní budúcich procedúr komitológie“.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.