Krajiny EÚ na ceste k uznaniu nezávislosti Kosova

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

S blížiacim sa termínom, kedy sa má definitícne rozhodnúť o budúcom štatúte Kosova je čoraz viac zrejmé, že Európska únia nebude v danej otázke postupovať jednotne. Hlavným cieľom rozhovorov, ktoré v súčasnosti prebiehajú medzi EÚ a USA ohľadom budúcnosti Kosova je “dostať na palubu” najvýznamnejšie štáty EÚ, pričom menšie krajiny EÚ sa môžu pripojiť neskôr, tvrdia autori analýzy BIRN  Gjeraqina Tuhina a Krenar Gashi.

Diplomatické zdroje tvrdia, že 22 z 27 členských štátov EÚ je v súčasnosti pripravených uznať samostatné Kosovo – vrátane krajín ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko. Očakáva sa, že aj Slovinsko, ktoré bude predsedať EÚ v prvej polovici roku 2008 podporí jednostranné uznanie Kosovskej nezávislosti. Autori analýzy sa opierajú o vyhlásenie slovinského ministra zahraničných vecí Dimitrija Rupela, ktorý tvrdí, že jeho krajina podprí nezávislosť Kosova, ak “pripmeraná skupina štátov” urobí rovnaký krok.

Narozdiel od USA, európske krajiny neuznajú Kosovo okamžite, tvrdia autori analýzy. Najpravdepodobnejší scenár hovorí, že väčšina členských štátov EÚ pristúpi k uznaniu nezávislosti srbskej provincie v druhom polroku 2008, kedy sa predsedníctva v EÚ ujme Francúzsko. Citujúc vysoko postaveného diplomata, Francúzi “chcú byť tými, ktorí vyriešia veľký problém”, tvrdí BIRN.

Po dvoch rokoch neúspešných rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou srbská provincia stráca trpezlivosť. Kosovskí lídri vyhlásili, že nepristúpia na ďalšie rozhovory v otázke budúcnosti provincie po 10-tom decembri. “Kosovo nemôže byť držaným rukojemníkom” tvrdí  kosovský premiér  Fatmir Sejdiu.

Rozhovory medzi EÚ a USA o obojstrannom uznaní štatútu nezávislého Kosova prichádzajú v čase, kedy sa medzinárodnou trojkou sprostredkované rokovania medzi Srbskom a jeho provinciou ocitli na mŕtvom bode. Uznanie Kosova bez súhlsu OSN považujú lídri za najhorší scénar, podotýka BIRN.

Autori uzatvárajú štúdiu konštatovaním, že štáty budú musieť počkať s uznaním na platnú deklaráciu o nezávislosti. Slovensko, Rumunsko, Cyprus, Grécko a Španielsko sa zatiaľ nepridajú ku krajinám pripraveným uznať nezávislosť Kosova. Vyjadrili sa však, že nebudú blokovať rozhodnutie o umiestnení novej misie v Kosove a dovolia, aby sa v nej využili nástroje EÚ.


Pôvodné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto adrese