Líbya: bezprecedentná kríza zahraničnej politiky EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V Líbyi sa vytvorili dva tábory, jeden Kaddáfiho podporuje, druhý za ním stojí. Hlavným cieľom opozície je odstránenie Kaddáfiho, politické nepokoje sa ale môžu tiahnuť ešte dlhé roky, píše autorka. Vývoj politickej situácie v Líbyi je podľa nej veľmi dôležitý, kedže môže v budúcnosti slúžiť ako príklad iným arabským krajinám s autokratickou vládou.

Úlohou členských štátov EÚ je zaujať stanovisko voči Kaddáfimu a tu vzniká problém, tvrdí autorka. Štáty ako Francúzsko a Veľká Británia vytrvalo podporujú líbyjskú opozíciu kým iné štáty ako napríklad Nemecko a Poľsko zostávajú opatrné. Situácia sa vyhrotila keď francúzsky prezident Nicolas Sarkozy po stretnutí s dvoma predstaviteľmi dočasnej národnej rady, uznal Líbyjskú dočasnú národnú radu za legitímnych predstaviteľov krajiny. Európski ministri zahraničia neboli o tomto vývoji informovaní ani počas stretnutia, kde mali dôjsť k spoločnému stanovisku.

Európska únia je nejednotná aj vo veci možnej migrácie zo severnej Afriky. Autorka tvrdí, že migrácie do EÚ sa netreba obávať, naopak, mala by byť vítaná, kedže by mohla pomôcť s deficitom pracovnej sily v EÚ, ktorý v budúcnosti hrozí. EÚ vníma tento vývoj ako hrozbu, ktorá vyúsťuje z pôvodného problému, že sa členské štáty nevedia dohodnúť na spoločnom stanovisku. Zatiaľ čo časť krajín dúfa v rýchly proces zosadenia Kaddáfiho, druhá časť váha, ako sa vyjadriť. Podľa autorky táto nejednotnosť vrhá na EÚ zlé svetlo a poukazuje na neschopnosť vytvoriť kolektívnu politiku.