Liečenie európskych chorôb: diagnóza a recept

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Nad Európou sa od zlyhania projektu Európskej ústavy rozprestrel temný mrak. Do vyjednávaní o Ústave Európa investovala príliš veľa politického kapitálu, no demokratický test v Holandsku a Francúzsku ukázal, že úsilie bolo zbytočné. Odmietnutie Ústavy nemožno interpretovať ako náhodu, a nemožno ho ani ignorovať. Korene tohto debaklu sú staré a spadajú do samotných počiatkov procesov európskej integrácie.

Holandské a francúzske „nie” bolo v skutočnosti sprevádzané mnohými ďalšími faktormi. Voliči len čakali na vhodnú príležitosť ako vyjadriť svoju nespokojnosť, ktorá ale v skutočnosti vôbec nemusela súvisieť s Úniou. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso trafil kliniec po hlavičke, keď povedal, že francúzski voliči zmietli Ústavu pre jej kontext a nie pre jej obsah. Teraz sa zdá, že Ústava ako taká je mŕtva. Otázka znie, či sa dajú zachrániť niektoré jej časti, a ak áno, akú podobu a formu by mali mať.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.