Migrácia: Silné a slabé stránky nového partnerstva s Afrikou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ilustračné, zdroj: pixabay

Ústredným bodom v úsilí Európskej únie v riešení migračnej výzvy, je nová iniciatíva – tzv. Rámce partnerstva s tretími krajinami (Partnership Framework). Má posilniť spoluprácu s tretími krajinami, najmä v Afrike. Po rokoch neúspešných pokusov o vyriešenie problémov s migráciou, musel nevyhnutne prísť nový impulz.

Politické tlaky vyplývajúce zo silných protimigračných nálad v mnohých krajinách Únie však mali za následok to, že je iniciatíva značne obmedzená.

Iniciatíva jasne odráža požiadavky Európskej únie – znížiť počet úmrtí v Stredozemnom mori, zvýšiť počet osôb vrátených do krajín pôvodu a umožniť utečencom zostať, čo najbližšie k ich domovu tak, aby nemuseli riskovať cestu cez more. EÚ do konca tohto roka očakáva výrazné zníženie počtu prichádzajúcich utečencov. To si však vyžaduje okamžitú spoluprácu s africkými partnermi. Únia im za to do roku 2020 prisľúbila 8 miliárd eur. Túto čiastku budú môcť africké krajiny čerpať, hlavne vďaka presmerovaniu existujúcich rozvojových fondov.

Aby bolo partnerstvo s tretími krajinami úspešné a dosiahlo spomínané ciele, musí EÚ navýšiť finančný rozmer tohto konceptu. Takisto by sa mali vymedziť spôsoby legálnej migrácie, ako je dočasná práca, vzdelávacie víza, štipendiá, či voľnejší vízový režim. Únia by sa mala taktiež viac zamerať na ochranu osôb a ponúknuť humanitárne víza a programy na presídlenie utečencov. Potrebujeme tiež zlepšiť program dobrovoľného návratu, ktorý by pri správnej realizácii, ušetril mnoho tráum z náročného návratu. To by bol úspech pre všetky zúčastnené strany.

Koncept partnerstva rozhodne má význam. Priznáva, že migrácia predstavuje výzvu, ktorú možno zvládnuť len s prispením afrických krajín. Avšak v období politickej krízy sa Európa zameriava takmer výhradne na udržanie ľudí mimo Európy alebo na ich navracanie. Zároveň, málo veľkorysé poskytovanie finančnej pomoci nebude stačiť.

Dohoda navyše nezohľadňuje potreby a záujmy osôb, ktoré sa stávajú jej predmetom. Nevyhnutnou súčasťou dohody musia byť účinné opatrenia pre navracanie a prerozdeľovanie utečencov. Tie však tvoria len jeden prvok celkovej stratégie pre udržateľnú a riadenú migráciu. Vyvážený koncept partnerstva nemôže byť  len v prospech krajín pôvodu a tranzitu alebo pre prijímajúce štáty. Musí tiež venovať náležitú pozornosť právam a humanitárnym potrebám dotknutých osôb.

 

Celú analýzu v anglickom jazyku nádejte na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.