Môže EÚ prežiť v dobe populizmu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

populizmus

Titulky brtiskej tlače (The Daily Mail a The Daily Telegraph) k rozhodnutiu o tom, že britský parlament musí hlasovať predtým, než sa začne proces vystúpenia krajiny z EÚ

EÚ v roku 2016 prežila otras spôsobený britským referendom. Ten, ktorý by mohol v roku 2017 spôsobiť prípadný triumf populizmu vo Francúzsku a Taliansku by už únia nemusela zvládnuť.

Prečo populizmus ohrozuje EÚ a z akého dôvodu je pre populistické strany únia ľahkým terčom?

Donedávna bola terčom populistickej kritiky predovšetkým činnosť EÚ a jej politika. Ako príklad môže poslúžiť výrazný nesúhlas s úspornými opatreniami EÚ v krajinách postihnutých ekonomickou krízou. Vo Francúzsku, tam kde žiadne únijné úsporné opatrenia aplikované neboli, sú protiúnijné nálady ešte silnejšie.

Francúzsko je však len jednou z mnohých krajín EÚ, kde sa populizmus teší stále väčšej podpore. V Rakúsku, Poľsku či Maďarsku populistické strany už nekritizujú to, čo únia robí ale čo reprezentuje.

Tí, ktorí skúmajú populistické zoskupenia sa zameriavajú predovšetkým na ich postoje k cudzincom a menšinám. Úplne kľúčové sú ale postoje k demokratickým inštitúciám. Populisti obvykle odmietajú základný mechanizmus liberálnej demokracie, ktorý obmedzuje silu väčšiny a ochraňuje menšiny. Pomerne zložitý systém bŕzd a protiváh sa populistickým stranám nepáči predovšetkým v momente, kedy prichádzajú k moci. Preto napríklad britská tlač, ktorá podporovala brexit, označuje sudcov Najvyššieho súdu za zradcov – pretože rozhodli, že dolná komora Parlamentu by mala byť zahrnutá do procesu spustenia odchodu Británie z EÚ.

Na národnej úrovni sú to obvykle práve ústavené súdy, ktoré slúžia ako najsilnejšia záruka toho, aby nedošlo k neobmedzenej vláde väčšiny. Na EÚ sa potom dá nazerať ako na vrchol liberálnej demokracie.

Jej podstatou je ale viac dodržiavanie primárneho práva, než vláda aktuálnej väčšiny. Výsledky volieb sú potom ľahko označované za zbytočné, čo v ľuďoch vyvoláva pocit, že únia nerešpektuje ich vôľu. To je hlavný dôvod, prečo je väčšina populistických strán zameraná proti únii. Tá je jednoduchým cieľom populistov aj preto, že ich lídri sú označovaní za nevolenú elitu a to aj napriek tomu, že ich dosadzujú vlády a demokraticky volené parlamenty, vrátane Európskeho parlamentu.

Únia by sa v mnohých ohľadoch mohla zlepšiť ale nemôže zmeniť svoju základnú povahu ani ponúkať jednoduché, radikálne riešenia. Jej dôsledné dbanie na pravidlách nie je pre štáty, ktoré sa cítia ohrozené vonkajšími silami  atraktívne, ale to sa môže ľahko zmeniť keď populisti nebudú schopní splniť svoje sľuby a oslabenie systému bŕzd a protiváh spôsobí vážne problémy.

 

Celé znenie komentára v angličtine nájdete na tejto linke.

Anotáciu uvereňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.