Nová grécka vláda potrebuje podporu EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Po dlhom období neistoty sa 20. júna stal premiérom koaličnej vláddy Antonis Samaras, líder stredopravej Novej demokracie (ND).

Koalíciu tvorí okrem ND, aj socialistický PASOK a Demokratická ľavica. Napriek tomu, že ešte neexistuje presné zloženie koaličnej vlády, zlepšili sa vyhliadky krajiny vyhnúť sa nebezpečenstvu upadnutia do politického a ekonomického chaosu, a pravdepodobne aj vzdialenia sa od eurozóny a EÚ.

Vznik novej vlády prináša aj nádej, že sa nájdu lepšie riešenia pre odlišné problémy, ktoré dnes rozdeľujú Európu, a že vznikne šanca pre stabilitu v celej eurozóne a EÚ. 

Voľby 17. júna pre víťaznú stranu vytvorili oveľa väčší manévrovací priestor na konsolidáciu politickej scény ako voľby zo 6. mája, ktoré viedli Grécko do hrozivého neznáma.

Napriek víťazstvu Samarasa čelí grécka vláda mnohým výzvam. Najdôležitejšia z nich je obnova rastu ekonomiky, aby sa tak zabránilo zhoršovaniu sociálneho sentimentu a vláda mohla získať sociálny mandát a podporu pre reformný proces.

Grécka ekonomika je v hlbokej recesii a politický systém je v kríze. Do veľkej miery sú obe krízy dôsledkom programu fiškálnej konsolidácie zadefinovanom v Memorande o porozumení spolu s finančnou pomocou, ktorú Grécko dostalo v máji 2010.

Plán sa však nevenoval hlavným problémom gréckej ekonomiky. Namiesto toho, aby sa znížila veľkosť verejného sektora a zaviedli reformy zamerané na zníženie vplyvu štátu na ekonomiku (prostredníctvom privatizácie a liberalizácie), sa celá váha fiškálnej konsolidácie hodila na súkromný sektor  zvýšením daní a zavedením nových daňových opatrení.

Obnoviť rast v Grécku si vyžaduje komplexný balíček ekonomických nástrojov. Tieto nástroje sú podobné procesu ekonomického prerodu krajín strednej a východnej Európy: zníženie zdanenia, privatizácia, zníženie miery verejného sektora, deregulácia a liberalizácia, a vytvorenie stimulov pre priame zahraničné investície.

Avšak, reformný proces v Grécku bude prebiehať v prostredí sociálnej nespokojnosti, rozčarovania z doteraz neplodného reformného procesu a silnej opozície rôznych zúčastnených strán, ktoré chcú ochrániť svoje záujmy.

Druhá výzva, ktorej čelí nová grécka vláda, je nutnosť prerokovať mix politík vyplývajúci z Memoranda o porozumení. Ako už viackrát zdôraznila ND, všeobecné ciele programu sa nemusia zmeniť. Tie hovoria o fiškálnej konsolidácii, a to je presne to čo Grécko potrebuje.

Avšak, dosiahnuť tieto ciele si vyžaduje seriózne prehodnotenie. To znamená, že memorandu je nutné prehodnotiť v tom smere, aby sa váha fiškálnej konsolidácie presunula z už vyžmýkaného súkromného sektora na verejný sektor.

Možnosť začať rokovania o zmene niektorých podmienok programu môže naraziť na komunikačné problémy. Pokus otvoriť diskusiu o zmene niektorých častí memoranda nebude pozitívne prijatý európskymi a medzinárodnými partnermi Grécka. Už došlo k mnohým nejasnostiam a nedorozumeniam.

Jedno z najväčších, ktoré sa vo výraznej miere podpíše pod nasledujúce rokovania, je spojené so slovom úspornosť. Nemecké médiá prikladajú dôraz na „úsporný program“, pričom zdôrazňujú, že poľavenie z tohto programu nie je možné. Problém je, že keď ND, a aj ostatní členovia budúcej vlády, hovoria o prehodnotení podmienok memoranda, majú na mysli iba zmenu mixu politík navrhnutých na dosiahnutie úspor.

Samozrejme, v Grécku existujú mnohé zdroje domácej nestability a budú ovplyvňovať aj prácu novej vlády. Syriza, ktorá vyhlásila, že chce byť aktívnou opozíciou, bude pravdepodobne zdrojom politických turbulencii. Na jednej strane, sa so svojimi 71 poslaneckými kreslami bude pokúšať blokovať každý návrh novej vlády. Na druhej strane, ak berieme do úvahy jej členskú základňu, tak je pravdepodobné, že bude zároveň organizovať masové protesty, demonštrácie a štrajky, ktoré by mohli paralyzovať krajinu.

Aj strana Nezávislí Gréci, ktoré sa nedávno odtrhla od ND, pravdepodobne rozvíri politickú debatu v Grécku. Napriek tomu, že ultrapravicová strana Zlatý úsvit prehlasuje, že je proti memorandu, je nepravdepodobné, že bude schopná vo väčšej miere ovplyvniť reformy.

Špecifická agenda strany a jej volebný úspech odhaľuje nedostatok odbornosti a politickej skúsenosti väčšiny poslancov tejto strany. Na základe charakteristík subjektu sa dá očakávať, že sa ju budú ostatní zákonodarci snažiť držať v ústraní.

Ootázkou je aj nakoľko stabilná, súdržná a efektívna bude nová koaličná vláda. ND bude nepopierateľne lídrom tejto koalície a Samaras nositeľom vízie, vedomostí a skúseností potrebných na vyhýbanie sa chybám. Nie je však jasné, ako sa budú ostatní členovia koalície v budúcnosti správať.

Nakoniec, nová grécka vláda sa bude musieť zaoberať aj dôveryhodnosťou a imidžom Grécka. Na jednej strane, upadajúca fiškálna pozícia Grécka, a teda aj neschopnosť splniť záväzky voči jeho veriteľom, narušila dôveryhodnosť gréckeho štátu.

Na strane druhej, grécka dôveryhodnosť a imidž boli poškodené aj cieľavedomými vyhláseniami viacerých politikov, podľa ktorých je Grécko – nesprávne – označované za krajinu neplatičov daní, pričom daňové úniky sú prezentované ako hlavná príčina ekonomickej krízy v Grécku.

Je pravdou, že v Grécku dochádza ku daňovým únikom. Ak však porovnáme daňové výnosy s celkovým HDP, tak má Grécko porovnateľné výnosy ako ostatné krajiny EÚ, o ktorých sa nikto neodváži povedať, že sú skorumpované. Tým pádom je úloha novej vlády otočiť kurz negatívnej gréckej publicity.

Vznik novej koaličnej vlády na čele so Samarasom poskytuje európskym partnerom Grécka niekoľko možností. Táto vláda čelí mnohým problémom a je preto nevyhnutné, aby ju lídri EÚ podporili a posilnili tak jej dôveryhodnosť v zahraničí, a súčasne dovolili konsolidáciu domácej voličskej podpory pre reformný proces."