Nový fenomén v stredoeurópskej politike? Euroskepticizmus a štáty V4

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Sme euroskeptici alebo eurooptimisti? Veríme európskemu projektu alebo sa naň pozeráme s nedôverou? Autorka si predsavzala za úlohu nazrieť nielen do názorov verejnej mienky, ale aj politických strán a ich predstaviteľov z krajín V4.

Na začiatku je definovaný termín euroskepticizmus. Existuje niekoľko typológií postojov k európskej integrácii, no čo sa týka odmietavého či negatívneho postoja k EÚ, najznámejšou z nich je typológia politológov Taggarta a Szczerbiaka, ktorá hovorí o mäkkej a tvrdej forme euroskepticizmu. Zjednodušene napísané mäkký variant je založený na negatívnom postoji k súčasnému smerovaniu integrácie (napríklad nárast kompetencií), ten tvrdý odmieta európsku integráciu v podobe EÚ ako takú.

Analýza je členená na logicky na seba nadväzujúce časti, v ktorých autorka popisuje korene euroskepticizmu a jeho vyjadrenie v straníckom systéme vybraných členských krajín Únie. V závere sa pokúša o načrtnutie akejsi vízie smerom do budúcnosti.


Kompletný text analýzy v slovenskom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.