Stojí za to bojovať o Ústavu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori článku pre Združenie európskych regiónov Klaus Klipp a Pascal Goergen veria, že len Ústava ponúka Únii „možnosť reagovať efektívne, uvedomiť si vlastné ciele a napokon byť schopná postaviť sa dôležitým otázkam, akými sú energetika, životné prostredie či zahraničná politika.“

Taktiež so sklamaním poznamenávajú, že hoci 25 členských štátov sa právne zaviazali Zmluvu ratifikovať, sedem štátov pozastavilo všetky ratifikačné procesy. Na druhej strane, 18 z 25 členských krajín, ktoré už Zmluvu ratifikovali (ako aj Bulharsko a Rumunsko) predstavuje viac ako polovicu členských štátov a zastupuje vyše 60% celkovej populácie EÚ.

Autori poukazujú na Deklaráciu č. 30 ako alternatívu, ktorá by mohla projekt zachrániť. Umožňuje Rade EÚ otvoriť problém ak, po uplynutí dvojročného obdobia, štyri ďalšie členské štáty Zmluvu ratifikujú a jedna alebo viac krajín narazia v spomínanom procese na problémy. V takom prípade by sa Francúzsko a Holandsko mohli pokúsiť o opätovné „nastolenie“ dokumentu svojim občanom.

Čo sa týka obsahu navrhovanej podoby Ústavy, autori argumentujú, že tá nie je ničím iným než zjednodušenou verziou všetkých európskych zmlúv, ktoré sú v platnosti od roku 1952. Naviac predstavuje kľúčový právny nástroj, ktorý zefektívni rozhodovacie procesy, inštitucionalizuje post ministra zahraničných vecí EÚ, ktorý by Úniu reprezentoval v zahraničí a umožní členským štátom formálne vystúpiť z EÚ.

Autori dospievajú k záveru, že najjasnejšími iskrarmi nádeje pri hľadaní východiska zo slepej uličky, v ktorej sa Ústava ocitla, predstavujú na jednej strane bojovnosť Európskeho parlamentu a na strane druhej odhodlanie Nemeckého predsedníctva EÚ a jeho následníkov nájsť riešenie.


AER: Nerátajte s tým, že Ježiško prinesie Ústavu pod stromček! (FR)