Plán obnovy pre ľudí a od ľudí

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [EFE-EPA/Omer Messinger]

Aby po pandémii Európa zabezpečila spravodlivú obnovu, občanov je treba vypočuť. Je smutné, že v našich krajinách nevidíme ani transparentnosť, ani konzultácie. Vlády preto musia okamžite prestať s divadielkom a marketingom, píšu LUIS GARICANO, MARTIN HOJSÍK a GERGELY KARÁCSONY.

Luis Garicano (Ciudadanos, Španielsko) a Martin Hojsík (Progresívne Slovensko, Slovensko) sú poslancami Európskeho parlamentu za liberálnu frakciu Renew Europe a Gergely Karácsony je starostom Budapešti.

Uplynulo osem mesiacov odkedy predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila Európskemu parlamentu úsilie obnoviť Európu. Za ten čas sa naša Únia zapísala do histórie.

Po päťdňovom summite v júli, ďalšom rovnako napätom v decembri, a po tvrdých rokovaniach s europoslancami, si Európa požičia bezprecedentných 750 miliárd eur, ktoré nás majú posunúť do budúcnosti. Popri novom sedemročnom rozpočte Únie, s ktorým Európsky parlament súhlasil, sa celková suma blíži k dvom biliónom eur.

Tieto sumy nemajú obdoby. No to isté sa dá povedať o výzvach, ktorým čelíme, a preto sa nemôžeme len tak uspokojiť s hocičím. Znepokojujúce signály vidíme vo všetkých kútoch nášho kontinentu. Hrozí, že pomalý vývoj vakcín a prudký nárast infekcií nás uvrhnú do zdĺhavého obdobia obmedzenej ekonomickej výkonnosti.

Daň za odpad aj spoločný dlh. Ako zaplatia členské štáty pokrízovú obnovu?

Lídri Európskej únie tlačia na ratifikáciu rozhodnutia, ktoré umožní nové zdroje financovania jej rozpočtu. Zatiaľ tak urobilo sedem štátov, Slovensko sa k nim plánuje pridať do leta. Slovenské príspevky do únijného rozpočtu sa zvýšia, zostaneme však čistým príjemcom.

Spoločnému európskemu úsiliu o obnovu ale zároveň hrozí neúspech. Väčšina národných parlamentov totiž ešte musí schváliť povolenie na pôžičku, ktorá je základným kameňom nástroja Next Generation EU. Rovnako je potrebné schváliť výdavkový strop, ktorý pripravuje podmienky pre nový, sedemročný rozpočet Únie.

Príkladom je aj list, ktorý zaslali pobaltské štáty, ktorým priamo hrozia tento rozbeh ešte väčšmi oddialiť. Niet však pochýb o tom, že Európa tieto chvíľkové záchvaty sebectva zvládne. To, čo ale nemusí zvládnuť, je ďaľšia premárnená príležitosť.

Ak má naša Únia vybudovať lepšiu budúcnosť pre svojich občanov, spoločných 750 miliárd eur musí putovať na zabezpečenie trvácnych reforiem a investícii. Veríme, že ak ich chceme dosiahnuť, úplným základom musí byť prijatie a súhlas zainteresovaných strán. 

Národné plány musia byť zakorenené v tom, čo si spoločnosť želá, vrátane občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a obcí, nielen tých, ktorí sú pri moci. Túto zodpovednosť nesú vlády členských krajín. Musia zaručiť zmysluplnú účasť verejnosti na príprave a realizácii svojich plánov obnovy.

Európska komisia musí navyše pred schválením plánov zabezpečiť, aby tento proces konzultácií prebehol správne. Táto povinnosť je ukotvená nielen v nariadení, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ale je to tiež v súlade s medzinárodnými záväzkami, prijatými najmä prostredníctvom Aarhuského dohovoru.

Portugalský minister: Členské štáty by peniaze z Plánu obnovy mohli začať čerpať v júni

Podľa portugalského ministra plánovania Nelsona de Souza môžu tie členské štáty, ktorých plány obnovy schváli Európska komisia do apríla, získať prvé peniaze z koronakrízového fondu obnovy už v júni.

Minister zdôraznil, že práce na bezproblémovom uvoľnení prostriedkov z Plánu obnovy EÚ a z Kohéznej …

Spoliehame sa na to, že Komisia zabezpečí, aby vlády dodržali všetky svoje záväzky. No fakt, že nástroj Next Generation EU poskytne potrebné financovanie, nemôže prevážiť nad vnútroštátnymi, európskymi, ale aj medzinárodnými ustanoveniami, zakotvenými v právnych predpisoch, ktoré sa týkajú verejných konzultácií.

Niektoré projekty, pri ktorých očakávame, že budú zahrnuté do národných plánov obnovy v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, sa týkajú obnoviteľnej energie, čistenia odpadových vôd, cestovného ruchu a dopravy. Takéto projekty môžu predstavovať plány a programy, ktoré vyžadujú strategické hodnotenie ich vplyvu. Vlády sa nemôžu jednoducho rozhodnúť ignorovať tieto povinnosti. To isté platí pre zapojenie a konzultáciu verejnosti.

Aby Európa zabezpečila spravodlivú obnovu, občanov je treba vypočuť. Dohoda, ktorú v decembri dosiahli spoločne Európsky parlament a Rada hovorí jasne: národné plány obnovy musia vyplývať „z konzultačného procesu (…) miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a ďalších zainteresovaných strán”.

Nemáme veľa času. Európske vlády musia začať proces už teraz a odštartovať dialóg so spoločnosťami, zainteresovanými jednotlivcami a občianskou spoločnosťou.

Zelená obnova: Posledná šanca Vyšehradskej štvorky pre splnenie klimatických cieľov?

Obnova európskych ekonomík po pandémii sa môže vďaka národným plánom obnovy financovanými z európskych fondov stať predohrou k splneniu klimatických cieľov. Ako sa príležitosti chytajú štáty Vyšehradskej štvorky?

Je smutné, že v našich krajinách nevidíme ani transparentnosť, ani konzultácie s verejnosťou. Ignoruje sa tu Aarhuský dohovor, aj národné zákony. Vlády musia okamžite prestať s divadielkom a marketingovými kúskami.

Namiesto štruktúrovaných konzultácií s účasťou verejnosti vidíme len potemkinovské stretnutia a online konferencie, ktoré prinášajú iba ilúziu dialógu s občanmi. Namiesto celistvých plánov sa zverejňujú iba súhrny. Navyše sa zdá, že plány výdavkov závisia viac od výsledkov volieb, než od skutočných potrieb ľudí. Môže byť niekto potom prekvapený  z toho, že výsledkom bude len prospech pre tých, ktorí majú priateľov na vysokých miestach?

Členské štáty nemôžu pokračovať vo svojich prípravách v tajnosti. Tak ako uviedla predsedníčka eurokomisie Von der Leyen pri predstavovaní Plánu obnovy v máji: „Dnes, v súčasnej nepriazni osudu a v reakcii na krízu, potrebuje Európa viac ako kedykoľvek predtým jednotu, odhodlanie a ambície“. 

Európsky parlament je pripravený v plnej miere dozerať na aktivity členských štátov tak, ako mu to vyplýva z práva a úloh. Pokiaľ národné plány obnovy nebudú skutočne vytvorené pre ľudí a ľuďmi, nebudeme váhať vystaviť ich kritike.