Pozície desiatich stredo- a východoeurópskych krajín k inštitucionálnej reforme EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

 

Debata o budúcnosti Európskej únie sa zintenzívnila predstavením návrhu Ústavnej zmluvy Európskym konventom v júni 2003 a začatím Medzivládnej konferencie v októbri 2003. osem krajín zo strednej a východnej Európy, ktoré sú od 1. mája 2004 plnými členmi Európskej únie, participovalo na Medzivládnej konferencii s plnými právami, a tak sa stali spoluzodpovedné za modelovanie rámca rozšírenej únie.

Tu nájdete celý text analytického prieskumu (v anglickom jazyku, vo formáte .pdf)


Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku