Prechodné predsedníctvo?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Fínsko bude Únii v druhej polovici roka 2006 predsedať po druhýkrát v histórii svoho členstva v Únii. Politika Fínska v kontexte EÚ predstavuje kombináciu záväzku elít a ľudovej apatie. Bezpečnostná politika ako hlavný dôvod, ktorý pôvodne figuroval v pozadí členstva v Únii stále vyrovnáva následky verejnej mienky. Na rozdiel od iných severských krajín, ktoré sú členmi EÚ, Fínsku chýbajú silné strany kritické voči Únii. Všetky veľké fínske politické strany sú za členstvo Fínska v Únii, zatiaľ čo kritické strany sú marginalizované a v opozícii.

Druhé Fínske predsedníctvo má primárne v agende Ústavnú zmluvu, rozširovanie EÚ, budúcnosť euro-ázijského dialógu a vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Fínska vláda tiež deklarovala implementáciu Lisabonskej stratégie a pokrok v rámci Haagskeho programu. Aj európsky krízový manažment, ktorého gro bolo vykonané za minulého Fínskeho predsedníctva, sa opäť dostalo do predsedníckej agendy. Dôležité kroky sa uskutočnia aj na poli civilných, aj na poli vojenských spôsobilostí.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.