Prečo Európa?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Na prvú z radu opakujúcich sa otázok “Prečo Európa?” odpovedá Kouchner opisom pocitu po neformálnom stretnutí ministrov zahraničia krajín EÚ a mnistrov z balkánskych krajín v Slovinsku, kde sedeli predstavitelia Srbska a Kosova bok po boku. “Pre niekoho, kto si pamätá ako vyzeral Balkán pred 10 rokmi, to bol intenzívne emotívny zážitok“, uvádza Kouchner. Bol to podľa neho dôkaz toho, že takýto pokrok vyžadoval mediáciu Európy. “Vďaka Európe trvalo len 10 rokov, 10 dlhých rokov, aby sme dosiahli, stále nie úplne perfektné, zmiernenie, ktoré by v minulosti vyžadovalo generácie”,  tvrdí bývalý predstaviteľ OSN pre Kosovo.

Popri spomínanom stretnutí v Slovinsku spomína Kouchner dve gestá, ktoré podľa neho stelesňujú Európu: Willi Brandt kľačiaci pred pamätníkom Varšavského gheta a Kohl a Mitterand potriasajúci si rukami vo Verdune.  

Trochu ďalej francúzsky minister uvádza: “Som človek, ktorý nemôže veriť tomu, že historický progres nevyhnutne implikuje neštastie jednotlivcov a môže byť hodnotený v kategóriách zisku a straty.“ 

„Identita zrodená z vojny a utrpenia, z lásky a nenávisti je Európska identita. Je na nás, aby sme naučili mladých ľudí, aká vzácna je história fracúzsko-nemeckého zmierenia a zjednotenia Európy”, píše Kouchner.  Vyzvihuje „revolučný“ projekt manuálu spoločnej histórie vydaný v oboch jazykoch s indentickým obsahom, ktorý inšpiroval východnú Európu i Japonsko. „Európa sa nebude rozvíjať bez našich dvoch krajín“ napísal pre magazín Social Europe.

Prečo Európa? “Pretože Európa môže priniesť takú formu globalizácie, ktorá sa zhoduje s našou históriou, našimi hodnotami, našimi projektami a ktorá nebude ohrozovať najchudobnejších. Tento svet, ktorý je v procese pretvárania, potrebuje Európu”, odpovedá si. “Všetky výzvy, ktorým čelíme, vyžadujú inovatívne riešenia, a to je práve to, kde musí Európa zohrať svoju úlohu.”

Pokiaľ ide o hranice Európy, dá sa podľa ministra povedať, že všetky predchádzajúce rozšírenia vyvolávali obavy. “Európa sa ale predsa rozširovala bez toho, aby stratila svoju podstatu.”

Ako tiež píše, Francúzske predsedníctvo chce založiť think–tank pod návzvom Horizont 2020-2030, ktorý by mali identifikovať najpodstatnejšie trendy a otázky, ktorým musí Únia dovtedy čeliť a poskytnúť nové realistické a inovatívne odpovede. Plánuje predložiť jeho správu Európskej rade v júni 2010.

Prečo Európa? “Pretože po stáročiach strašných konfliktov a obrovských obajavov dospeli európske národy do určitého štádia unikátnej politickej vyspelosti, ktorá im umožní prebrať na seba zodpovednosť, ktorá na ne padá.

Bernard Kouchner zakončuje svoj text výzvou: “Nepočúvajme tých, ktorí predpovedajú koniec francúzsko-nemeckej osi (…) Naopak, počúvajme deti Balkánu, ktoré snívajú o tom, že napodobnia príbeh Francúzska a Nemecka.  


Celé znenie analýzy môžete nájsť v anglickom jazyku na tejto linke