Prípravy na diskusie o budúcnosti Európy prebiehajú v Česku bez väčšieho povšimnutia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Kedy Česko oficiálne odsúdi počínanie Orbána?" pýta sa demonštrantka. [EPA-EFE/Martin Divíšek]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy

Česká republika patrí medzi najeuroskeptickejšie krajiny v Európe. Príprava a zapojenie verejnosti do Konferencie o budúcnosti Európy je preto v českých podmienkach veľkou výzvou. Prípravy síce prebiehajú od minulého roka, ale zatiaľ si ich verejnosť ani médiá takmer vôbec nevšimli.

Účasť Českej republike na Konferencii o budúcnosti Európy (KOBE) má na starosti Oddelenie európskych záležitostí na Úrade vlády. Napriek tomu, že Úrad vlády väčšinou zohráva skôr koordinačnú úlohu, tentokrát sa za prípravu Česka na KOBE rozhodol zodpovedať, potvrdila štátna tajomníčka pre európske záležitosti Milena Hrdinková.

Česká vláda má ohľadom svojich pozícii na KOBE jasno. Podľa nej by sa mala konferencia zamerať predovšetkým na jednotlivé oblasti politík, ktoré sú relevantné pre českých občanov. Rovnako by sa mala sústrediť na niekoľko konkrétnych tém, v ktorých je Únia prítomná a na role, ktoré v nich zohráva. Záležitosti inštitucionálnych reforiem by mali riešiť iní aktéri, ako účastníci konferencie.

Kdežto vláda deklaruje svoj názor na budúcnosť EÚ pomerne často, samotní obyvatelia sa zatiaľ nedostali k slovu. Naposledy mohli vyjadriť svoj názor vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Volebná účasť vtedy dosiahla 28,7 percenta, čo je hlboko pod priemerom Únie. Podujatia a iniciatívy konferencie by preto mohli umožniť Čechom, aby sa znovu vyjadrili ohľadom budúceho smerovania EÚ.

„Myslím, že je potrebné uprednostniť diskusiu o konkrétnych politikách, ktorými sa má EÚ v budúcnosti riadiť, ako otvárať horúcu diskusiu o inštitucionálnych rámcoch Únie,” poznamenala Hrdinková s tým, že by sa nemalo riešiť „či niektoré veci má robiť skôr Európsky parlament, Európska komisia alebo Európska rada“.

Navyše česká vláda avizovala, že nechce, aby konferencia viedla k reformám fungovania Únie, nakoľko by to znamenalo zásah do primárneho práva a základných zmlúv. Z doterajšieho priebehu príprav to vyzerá tak, že Česi sa budú k týmto otázkam na KOBE vyjadrovať skôr okrajovo.

Konferencia o budúcnosti Európy: Otvorí Únia základné zmluvy?

Reformy Európskej únie majú byť založené na vôli jej občanov. Aj keď lídri EÚ zdôrazňujú, že žiadna téma nemá byť tabu, niektoré členské štáty nechcú o otváraní základných zmlúv diskutovať.

Český koordinátor je bývalý predseda vlády Vladimír Špidla

Na rôzne tematické oblasti, ktorým sa Česko plánuje venovať na konferencii, už vznikli pracovné skupiny pod záštitou Európskej siete proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (EAPN ČR). Táto organizácia poskytuje vláde podporu v oblasti komunikácie a administratívy.

Pracovných skupín je dokopy sedem (ekonomicko-inštitucionálna skupina, skupina na bezpečnosť a obranu, skupina na vzdelávanie, environmentálna skupina, skupina na kultúru a skupina na miestny a regionálny rozvoj) a zastrešuje ich tzv. Všeobecná skupina, ktorá pozostáva z odborníkov a zástupcov konkrétnych pracovných skupín. Táto skupina sa zaoberá tiež globálnymi výzvami, prierezovými témami a rokuje o výstupoch jednotlivých pracovných skupín. Jej hlavný koordinátor je bývalý predseda vlády a bývalý eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí, Vladimír Špidla.

Na mieste je však otázka, prečo pracovné skupiny riadi organizácia, ktorá sa zameriava hlavne na oblasť chudoby a sociálne vylúčenie. Rovnako je otázne, prečo Všeobecnú pracovnú skupinu riadi práve Špidla, keďže aj on sa počas svojej politickej kariéry venoval do veľkej miery sociálnym záležitostiam. V tomto prípade ide o diskusiu o budúcnosti Európy, ktorá je vo svojej podstate veľmi horizontálna a zasahuje do širokej škály tém, ako potvrdil Úrad vlády. Na druhej strane je podstatné si uvedomiť, že Špidla je v očiach Úradu jeden z mála pro-európskych vrcholných politikov v krajine.

Do prípravy pochopiteľne zasiahne aj ministerstvo zahraničných vecí. Aj keď vedúcu rolu prebral Úrad vlády, rezort zahraničia patrí medzi spolutvorcov európskej agendy Českej republiky.

Do toho sa budú na konferencii otvárať témy, ktoré výsostne súvisia s prácou tohto ministerstva. Ide napríklad o témy Únie ako globálneho lídra, navýšenie účinnosti zahraničnej a bezpečnostnej politicky Únie, rozšírenie EÚ, aktivity v susedstvách Únie ako východné partnerstvá, či boj proti hybridných hrozbám a šíreniu dezinformácii.

Klus: Ak chcú v Svidníku patriť do stredoázijskej únie, Európa o tom musí vedieť

Ak by Konferencia o budúcnosti Európy nemala viesť k hmatateľnej reforme, tak by sme ju nemuseli robiť vôbec. „Problém nie je zmluvy otvoriť, ale zase ich uzavrieť,“ hovorí štátny tajomník rezortu zahraničných vecí MARTIN KLUS.

Okrem spomenutej prípravy si česká politická reprezentácia konferenciu vôbec nevšíma. Predseda vlády Andrej Babiš (ANO) sa k nej ešte verejne nevyjadril, čo platí aj o rade ďalších politikov. Ich nezáujem sa dá čiastočne vysvetliť tým, že sú zaneprázdnení riešením pandémie koronavírusu. Na druhej strane, v novembri 2021 čakajú Česko parlamentné voľby. Práve z tohto dôvodu by mohla medzi hlavné predvolebné témy patriť aj budúcnosť Česka v Európe, čo otvára aj otázku budúcnosti Európy ako takej. Zatiaľ tomu ale tak nie je.

Internetové agory

Konferencia o budúcnosti Európy mala pôvodne začať v máji 2020. Kvôli pandémii ju ale európski predstavitelia odložili o rok, čím sa dostala do úzadia v členských štátoch. V pôvodnom náčrte mala KOBE pozostávať zo série stretnutí a besied, na ktorých sa malo diskutovať o budúcnosti EÚ za účasti širokej verejnosti. Vzhľadom na reštriktívne opatrenia to v takejto podobe nebolo možné zrealizovať a stále ani nie je realizovateľné.

Je ťažké odhadnúť ďalší vývoj epidemickej situácie v tomto roku. Napriek tomu Európska komisia, Parlament a Rada vo spoločnom vyhlásení uvádzajú, že kľúčovým prvkom konferencie je diskusia „z očí do očí“. Počíta sa aj so vznikom viacjazyčnej online platformy, kde bude diskutovať široké spektrum aktérov.

Napriek tomu, že pandémia a s ňou spojené opatrenia spôsobili, že téma KOBE sa stiahla na nejaký čas do úzadia, práve tieto faktory môžu byť prínosné pre jej priebeh. Internetová komunikácia sa totižto stala v tejto dobe každodenným chlebom pre väčšinu Európanov. Ambiciózny plán konferencie, ktorého cieľom je zorganizovať „občianské agory“ o budúcnosti Európy za účasti stoviek občanov, je v online podobe ľahšie realizovateľný. Je ľahšie zorganizovať diskusie na obrazovkách počítačov, ku ktorým sa stačí pripojiť z pohodlia domova.

Veľké očakávanie, ale slabá komunikácia

Česi od KOBE očakávajú veľa. Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý bol publikovaný v marci 2021, vyplýva, že 82 percent obyvateľov sa domnieva, že táto konferencia môže posunúť európsku demokraciu dopredu. Pritom na takéto výsledky z prieskumov nie sme v Česku zvyknutí, pretože väčšina verejnosti je skôr skeptická voči iniciatívam EÚ, ako aj samotnému projektu Únie. 

Hlavnou úlohou pre členské štáty, vrátane Česka je, aby sa informácie o konferencii dostali k dôležitým aktérom, vrátane širokej verejnosti. Prieskumy ďalej naznačujú, že Česi chcú prispieť svojím názorom do diskusie o budúcnosti Európy. To znamená, že organizátori musia využiť túto príležitosť na to, aby dali ľuďom viac priestoru.

„Chceme sa predovšetkým zamerať na to, aby debata o budúcnosti Európy začala rezonovať medzi občanmi celej republiky čo najskôr. Vo všeobecnosti vnímame komunikáciu o EÚ ako jednu z hlavných úloh, ktorú zohráva ČR v oblasti európskych politík,“ poznamenala počas svojho vystúpenia v poslaneckej snemovni Hrdinková.

Paríž nedovolí, aby Konferencia o budúcnosti Európy skončila len ďalšou nepovšimnutou správou

Debata o budúcnosti Únie s občanmi je pre francúzskeho prezidenta zásadná. Svoju politickú kariéru totiž vybudoval na proeurópskom programe. Svojej rivalke Marine Le Pen bude chcieť predostrieť zásadné zmeny v bloku, píše ERIC MAURICE.

Je nutné, aby sme v prvom rade konferenciu riade a dostatočne spropagovali. Vďaka tomu budú občania informovaní o plánovaných diskusiách a podujatiach. V druhom rade je dôležité, aby tieto iniciatívy boli dostatočne zaujímavé a aby motivovali ľudí debatovať o budúcnosti EÚ. Na tomto by mali spolupracovať aj médiá.

Žiaľ, v Česku sa nič také nedeje. Neexistuje žiadna komunikačná mediálna kampaň. Ak niekto náhodou vie o tejto konferencii, musí si podrobnejšie informácie vyhľadať sám. Prípravy, ktoré prebiehajú na úrovni vlády, sú pred verejnosťou skryté, čo je škoda.

V priebehu tohto mesiaca by mala vzniknúť na webe EAPN ČR sekcia, na ktorej by mali byť dostupné materiály o konferencii, ako aj výstupy pracovných skupín. Neostáva nič iné, len dúfať, že sa české orgány, ktoré majú konferenciu na starosti, o to postarajú, ideálne ešte pred zahájením, aby sa o nej v médiách hovorilo a aby neostala bez povšimnutia.