Reformná zmluva: Dve za cenu jedného?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Hoci bola cesta k Reformnej zmluve tŕnistá, konečná dohoda, v ktorej ostala zachovaná väčšina obsahu neúspešnej euroústavy, Európskej únii dobre poslúži.

Dvojúrovňová štruktúra zmluvy je dôležitou inováciou. Poskytuje základné pravidlá, s ktorými musia všetci súhlasiť, a špecifické politiky, v ktorých je nesúlad normálny, a preto môžu byť ľahšie modifikované.

Autori tvrdia, že nová zmluva zlepšuje rozhodovanie permanentným, voleným predsedníctvom Rady, ako aj jej inštitucionalizáciou a novým mechanizmom hlasovania založenom na veľkosti krajiny a populácii, čím sa vytvára lepšia rovnováha medzi veľkými a malými krajinami.

Zlepšili sa aj demokratické kontrolné mechanizmy. Nová zmluva robí z národných parlamentov a Európskeho súdneho dvora strážcov princípu subsidiarity, jednoduché rozhodnutie Rady dokonca môže vrátiť právomoci z úrovne EÚ členským štátom.

Bude však zaujímavé sledovať, či sa budú národné debaty o zmluve prepájať – keďže niektoré vlády argumentujú, že sa od Ústavnej zmluvy radikálne líši, podľa iných je však takmer identická.

V novom systéme budú Rada a Parlament posilnené na úkor Komisie. Tá si zachováva úlohu strážcu zmlúv, no o právomoc iniciovania legislatívy sa delí s predsedom Rady. Tým sa ale stáva nevyhnutnou diskusia o tom, či je „skutočným prezidentom“ predseda Komisie, alebo Rady.


Na tejto linke nájdete plné znenie analýzy Two for the price of one?