Rozpočet EÚ: Cesta k novej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

budget

zdroj: Európska komisia

Kľúčom k úspechu „novej vízie pre Európu“ by mohol byť ďalší európsky rozpočet, píše David Holyoake

David Holyoake je poradca siete mimovládnych organizácii CEE Bankwatch, ktorá monitoruje prácu medzinárodných finančných inštitúcii.

Prvé náznaky takzvanej  „novej vízie pre Európu,“ ktoré prezentoval predseda Európskej komisie začiatkom marca, nemohli byť pre Európanov vzdialenejšie.

Predstavenie bielej knihy mal priniesť nový plameň, malo to byť prvým politickým momentom veľkej vízie, ktorá má opätovne priblížiť Úniu k jej občanom.

Namiesto toho, päť scenárov – z ktorých väčšina nesie názov ako „nerobiť nič nové“, „robiť menej“, alebo „len jednotný trh“ – hovorí hlavne o dopadoch rôznych štrukturálnych nastavení, dominancii trhu či rozdielnych úrovniach federalizmu pre európsky projekt.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/komisia-odklada-novu-viziu-pre-europu-decembra/

Takmer vôbec nespomína ľudí a už vôbec nie životné prostredie. Stručne povedané, nová vízia neponúka nijaké riešenia prvotných príčin dezintegrácie v Únii a nevenuje sa ani základným obavám Európanov.

Našťastie, proces vytvárania novej vízie ešte nie je na konci. Málokto si tiež všimol, že magický kľúč v tejto debate zostal zatiaľ nedotknutý. Kľúčom k inšpirujúcejšej a politicky schodnejšej novej vízii pre silnú Európu môže byť práve budúci európsky rozpočet.

O návrhu budúceho „viacročného finančného rámca“, alebo rozpočtu EÚ, sa bude rokovať tento rok. Práve to môže priniesť tak potrebnú formu a obsah pre víziu budúcnosti. Ešte nie je neskoro.

Čítajte aj: Biela kniha o budúcnosti EÚ v kocke 

Na to, ako použiť rozpočet ako kľúč k podnieteniu zmysluplnej novej vízie, bude predseda Juncker potrebovať ešte niečo: predstavivosť.

Rozpočet EÚ, aj keď malý v porovnaní s rozpočtami členských štátov, má reálnu ako aj symbolickú úlohu a je kľúčovou súčasťou európskeho projektu. Realitou však je, že len málo Európanov vie, kam tieto peniaze idú, s výnimkou jedného alebo dvoch známych projektov ako Erasmus.

Práve inovatívny návrh rozpočtu môže Komisii ukázať cestu k politicky legitímnemu obsahu a forme novej vízie pre Európu.

Budúci rozpočet EÚ musí byť orientovaný na ľudí. Predstavte si Európu, ktorá sa stará o domácnosti s nízkymi príjmami poskytovaním grantov alebo pôžičiek s nulovým úrokom na investície do úspornej energie. Rozpočet EÚ, ktorý znižuje sociálne nerovnosti a rieši situáciu 50 miliónov Európanov žijúcich v energetickej chudobe.

Predstavte si EÚ, ktorá znemožní využívanie finančných prostriedkov na podporu infraštruktúry fosílnych palív, ktoré škodia zdraviu, ohrozujú ciele EÚ v oblasti energetiky a spôsobujú potenciálne katastrofálne zmeny klímy. Namiesto toho, EÚ, ktorá podporí decentralizovanú infraštruktúru čistej energie.

Rozpočet, ktorý dá ľudom väčší pocit spoluvlastníctva a zodpovednosti za Európsky projekt zavedením zmysluplnej spolupráce v oblasti výdavkov na ekologický a sociálne udržateľný rozvoj. Potom si predstavte EÚ, ktorá naozaj dbá na dodržiavanie pravidiel pri označovaní, tak že každý projekt podporený z európskych peňazí by aj niesol vlajku Únie.

Nakoniec si predstavte Európu, ktorá nastaví nový smer pre spoločnosť tým, že bude používať osvietenejšie hospodárske ukazovatele na meranie pokroku. Zaviaže sa merať pokrok na európskej úrovni na základe blahobytu, sociálnej a environmentálnej prosperity, namiesto dominancie bezduchého hrubého domáceho produktu (HDP) na hlavu.

Tu možno mnohí upozornia na to, že brexit pravdepodobne zníži rozpočet EÚ, alebo že Únia už dávno prekročila svoju úlohu, oháňajúc sa starou známou suverenitou štátov.

Časťou odpovede môže byť zvýšenie množstva „vlastných zdrojov“ EÚ v rámci rozpočtu. Schopnosť Únie získať príjmy priamo na európskej úrovni, ktorá by mohla prísť v rôznych podobách, vrátane environmentálnej dane.

Čítajte aj: Ako zreformovať európsku pokladnicu? 

V súčasnosti je rozpočet až príliš závislý na príspevkoch členských štátov. Podiel skutočných „vlastných zdrojov“ klesol z 65 % v roku 1976 na 12,9 % v roku 2016. Spojitosť s rastúcim dopytom po takzvanej európskej pridanej hodnote tiež nie je náhodou.

V kombinácii s reformami smerom k transparentnosti a väčšej demokratickej zodpovednosti výdavkov rozpočtu EÚ, zavedenie nových vlastných zdrojov môže vytvoriť priamejšie väzby medzi Európou a jej občanmi.

Všetky tieto myšlienky predstavujú akési hlboké zamyslenie sa, ktoré by umožnilo EÚ využiť jej rozpočet ako nástroj viditeľnej pridanej hodnoty, ktorý by obnovil nádej v budúcnosť a priniesol by politické víťazstvá aj na domácej úrovni.

Možno som sa však v jednej veci mýlil. Pre správne použitie tohto kľúča je potrebná nie len predstavivosť, ale aj odvaha.

 

Originálny text v angličtine nájdete na tejto linke.