Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

V dokumente „Mŕtvemu bodu sme sa vyhli, ale stratili sme zmysel poslania? Rozšírená Únia a jej neistá Ústava“, ktorý vydalo Centrum pre európske politické štúdie (CEPS) sa jeho autori zamerali na súčasné fungovanie európskych inštitúcií. Zároveň diskutovali o otázke, či by európska Ústavná zmluva pozitívnym smerom ovplyvnila efektívnosť fungovania rozšírenej Únie.

Autori načrtli kontrastné pohľady na súčasnú situáciu v Únii. Analyzovali problém „či je dôvod na optimizmus, alebo či terajšia situácia nepripomína stav, v akom sa nachádza človek, ktorý sa chystá zoskočiť zo strechy domu a volá: „Až doposiaľ bolo všetko v poriadku…“.“

Zdôraznili tiež symbolický rozmer Ústavnej zmluvy a zhodnotili dôsledky, ktoré by mala na rovnováhu moci medzi európskymi inštitúciami.

Lákadlo, ktoré predstavuje vybranie určitých častí textu, je „poľutovaniahodné, keďže lídri by prišli o najdôležitejšiu vlastnosť Ústavy: jej silnú symbolickú hodnotu stelesnenú v podpore pre zosilnenú politickú úniu“.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.