Sarkozyho „nejasný návrh“ Stredomorskej únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V nadväznosti na vyhlásenia Nicolasa Sarkozyho si kladú autori nasledovné otázky:

  • Bude táto obchodná únia pokračovaním Barcelonského procesu?
  • Budú dodatočné politické nástroje riadené členskými štátmi Med-Únie samostatne?
  • V nadväznosti na eskaláciu konfliktu Izrael-Palestína-Libanon-Sýria, ako sa dokážu prípadné členské krajiny vyrovnať s touto slepou uličkou, ktorá je momentálne aj prekážkou v efektívnom prehlbovaní Barcelonského procesu?

Téza, že Stredomorská únia by mala byť pokračovaním Barcelonského procesu sa zdá nepravdepodobná, nakoľko Sarkozy o tomto projekte nehovoril v jej súvislosti. Inou možnosťou, ktorá je priamo odvodená od názvu „Stredomorská únia,“ je rozšírenie súčasných procesov integrácie. Inými slovami, terajšie Stredomorské fórum „5+5“ by bolo rozšírené, čo by podľa autorov prinieslo do súčasnej politiky ešte väčší chaos.

Analýza CEPS navrhuje inú alternatívu: preformulovanie architektúry Barcelonského procesu a Európskej politiky susedstva (ENP), pri čom ENP by bola rozdelená na južnú a východnú sekciu.

Podľa tohto scenára by došlo k zlúčeniu Barcelonského procesu a istých mechanizmov ENP. Analýza dodáva, že takto chápaná Stredomorská únia by si vyžadovala aj znovu prehodnotenie rolí pre EÚ najvýznamnejších krajín.

Nakoľko prezident Sarkozy začal hovoriť o integračnom projekte Stredomoria bez toho, aby tento koncept prepracoval, CEPS navrhuje v prípade jej implementácie nasledovanie v tejto analýze stanoveného modelu. Interpretácia prezidentovho návrhu bola detailne zachytená v tlači s tým, že šlo „iba o intuitívny pokus spraviť v Stredomorí niečo viac, ako je Barcelonský proces.“


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.