Šesť priorít pre vyrovnanie sa s krízou v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Autor analýzy, ktorým je poradca bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, identifikuje oblasti, ktoré podľa neho vyžadujú okamžitú akciu.

Európska únia stratila tempo a rytmus spolu so svojim posledným rozšírením a so zlyhaním svojho ústavného projektu. Teraz zúfalo hľadá spôsob, ako sa z krízy vymaniť. Podľa mnohých pozorovateľov sú tieto problémy spôsobené aj slabým postavením Komisie a celkovým nedostatkom líderstva v Európe. Nikto nemá kompas, alebo jasnú víziu ďalšieho postupu.

Autor hovorí minimálne o šiestich hlavných otázkach a výzvach, ktoré musí EÚ okamžite riešiť:

  • EÚ musí „stráviť” svoje posledné rozšírenie z roku 2004 – najväčšie rozšírenie v histórii EÚ nazvané aj „big bang” je často vnímané ako „manželstvo z donútenia”.

  • Európa sa potrebuje zhodnúť na jednotnom vnímaní európskeho trhu – trh je v súčasnosti nekompletný a často preregulovaný.

  • Treba znovu naštartovať rast v tých oblastiach, v ktorých sú dôledky najviac viditeľné a pre občanov najzrozumiteľnejšie.

  • Štvrtá výzva súvisí s úlohou EÚ vo svete – EÚ je síce ekonomický gigant, ale stále nie je schopná úplne brániť svoje záujmy. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika ešte stále nie je nástrojom praktickej politiky. Najskôr by si mala Únia vyjasniť čo presne chce a až potom rozvíjať vhodné inštitúcie na naplnenie stanovených cieľov.

  • Ďalšie centrum záujmu by malo smerovať na európske štruktúry a inštitúcie. EÚ potrebuje jasné, ľahšie pochopiteľné a prehľadné inštitucionálne štruktúry, rovnako ako rozhodnutie, ktoré rozhodovacie kompetencie by mali byť súčasťou európskej úrovne, a ktoré nie.

  • Posledná dôležitá otázka súvisí s presným vymedzením hraníc EÚ.

Zvládnutie všetkých výziev bude vyžadovať podľa Bitterlicha trpezlivosť a čas, ale potreba konať je naliehavá.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.