Sloboda tlače v ohrození

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

café babel

 

V decembri 2005 hlasoval Európsky parlament za smernicu, ktorá by harmonizovala odlišné zákony na ochranu údajov, platné v jednotlivých členských štátoch EÚ. Vďaka smernici môžu teraz telekomunikačné spoločnosti uchovávať osobné údaje klientov na obdobie 6-24 mesiacov. Polícia si môže tieto údaje vyžiadať a na základe nich bude vedieť, kto s kým komunikuje.

Podľa nemeckej Asociácie novinárov to je začiatok masovej kontroly novinárov a ich kontaktov. Asociácia vyhlásila: „Tieto princípy ohrozujú slobodu tlače a ochranu informácií. Ak prestane platiť, že telefonický alebo mailový informátor zostane utajený, tak si dvakrát zváži, či bude predstaviteľov tlače kontaktovať“.

Európska únia, zložená z 25 členských krajín, musí zápasiť s 25 odlišnými tradíciami, kultúrami a v mnohých prípadoch aj s úplne odlišnými zákonnými úpravami. Európska komisia nedisponuje právomocami, na základe ktorých by mohla prijať zákon, vytvárajúci jednotný systém chrániaci záujmy slobody tlače.

Aj napriek tomu badať istý pokrok. Vďaka EÚ existuje zákon, ktorý vo všetkých členských štátoch chráni slobodu informácií. Oficiálne dokumenty musia byť zrozumiteľné, čitateľné a verejne dostupné. Zodpovední predstavitelia musia verejnosť informovať o všetkých druhoch aktivít, vrátane citlivých tém, akou je napríklad financovanie.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.