Smerom k európskemu patriotizmu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Tvroba politík na úrovni EÚ zišla z cesty", tvrdí Chatzimarakakis. EÚ si podľa neho stanovila "príliš veľa cieľov bez toho, aby mala dostatok vedúcich osobností, ktoré by boli ochotné a schopné za ne bojovať".

Ako riešenie autor navrhuje, aby Európania "zhodnotili svoje silné stránky a postavili sa za ne" a "preskúmali partnerstvá s cieľom dostať z nich to najlepšie". "V krátkosti, nadišiel čas pre európsky patriotizmus", tvrdí Chatzimarkakis.

Europoslanec tvrá na tom, že je potrebné jasne definovať naše miesto na globálnej scéne a úlohu, ktorú na nej chceme hrať. Zatiaľ čo v minulosti bola Európa modelom demokracie, vlády zákona, ľudských práv a spoločenských otázok, Chatzimarkakis si myslí, že dnešná Európa by sa mala tiež stať "bio-zónou" sveta. "Európa sa musí stať domovom najzdravších ľudí a najzdravšieho životného prostredia", tvrdí poslanec.

Aby sme dosiahli tento ideál, Chatzimarkakis hovorí, že si musíme znova získať vedúcu pozíciu v oblasti výskumu, pokrokových technológií a priemyslu. Európa musí "tvrdšie bojovať a naučiť sa lepšie ochraňovať svoje duševné vlastníctvo." Blok by mal umiestniť inováciu "na vrchol svojich priorít, aby vyprodukoval viac pokrokových tovarov a služieb, ktoré by vedeli zabezpečiť náš vysoký životný štandard", tvrdí europoslanec. Európania budú globálne konkurencieschopní, ak budú schopní urobiť svoje metódy produkcie ekologickejšie a presvedčiť tradičných obchodných partnerov, aby postupovali rovnako.  

Prvým krokom, ktorý musí EÚ urobiť je "dosiahnuť všeobecné pochopenie pre fakt, že národné rámce sa v Európe stali príliš malé, aby sa v rámci nich dali vyriešiť veľké otázky, s ktorými sme konfrontovaní". Jeho volanie po európskom patriotizme má za cieľ "striasť prach nacionalizmu a odstrániť politickú letargiu, ktorá je v ňom zakorenená".

Ak to urobíme, nevyhnutne to podľa Chatzimarkakisa spochybní spôsob, akým sa vykonáva demokracia, kedže existuje "nezdravý vzťah medzi demokraticky zvolenými politikmi a médiami". Obaja na sebe závisia, ale obaja "skôr usilujú o úspech ako o pravdu, pričom úspech znamená pre médiá predaj a pre politikov hlasy", všíma si Chatzimarkakis.

Svoj príspevok uzatvára konštatovaním, že "musíme byť sebavedomejší a práve preto tak veľmi potrebujeme tento nový štýl európskeho patriotizmu".