Solidarita v pluralitnom veku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Mnohí ľudia považujú za najväčšie súčasné ohrozenie solidarity rozvoj individualistického pohľadu na svet. Ten však úzko súvisí so slabnúcim pocitom spoločnej identity.

Nie je napríklad náhoda, že najúspešnejšie sociálne štáty v Európe vznikli v etnicky homogénnej Škandinávii. Ľudia v týchto krajinách mali pocit, že dokážu rozumieť svojim susedom i spoluobčanom a že s nimi zdieľajú úzke väzby.

Úlohou dneška je udržať tento pocit intenzívnej solidarity aj v stále rozmanitejších populáciách. Existujú dve cesty, ako to dosiahnuť. Prvá spočíva v návrate k starším modelom solidarity. Napríklad francúzska identita je založená na jedinečnom poňatí republikánskeho sekularizmu, známom ako laïcité. Francúzske úsilie posilniť solidaritu upínaním sa na laïcité a budovaním hrádze proti moslimským prisťahovalcom je však neúčinné a súčasne kontraproduktívne, pretože odopiera pocit plnej príslušnosti k národu mnohým ľudom, ktorí už vo Francúzsku žijú.

Druhou cestou k zachovaniu solidarity je predefinovanie identity. Všetky demokratické spoločnosti dnes stoja pred úlohou predefinovať svoju identitu v dialógu s prvkami, z ktorých niektoré sú vonkajšie a iné vnútorné. Zamyslime sa napríklad nad vplyvom feministických hnutí po celom Západe. Netvoria ich ľudia, ktorí prišli do svojich krajín zvonku. Tvoria ich ľudia, ktorým v určitých ohľadoch chýbalo plné občianstvo, požadovali ho a predefinovali politické usporiadanie tým, že ho získali.

Text uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Zvyšok komentára nájdete na tejto linke.

Charles Taylor je emeritným profesorom McGillovej univerzity v Montreale a stálym členom Inštitútu humanitných vied (IWM) so sídlom vo Viedni. Jeho najnovšia kniha nesie názov A Secular Age (Sekulárny vek).