Ako by mal vyzerať európsky program podpory v nezamestnanosti?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

nezamestnanosť

zdroj: TASR

Aký makroekonomický charakter by mal mať európsky program podpory v nezamestnanosti (European unemployment benefits scheme – EUBS)?

V súvislosti s touto témou je potrebné sústrediť sa na stabilizačné aspekty tohto systému, najmä čo sa týka krátkodobej nezamestnanosti, upozorňuje analýza Centra pre štúdium európskej politiky (CEPS)

Krátkodobá nezamestnanosť však tvorí iba jednu polovicu z celkového počtu nezamestnaných. Stabilizačný mechanizmus by teda riešil len časť problému nezamestnanosti. Podiel krátkodobej nezamestnanosti sa navyše medzi štátmi líši ako v čase, tak vo veľkosti.

Zaistenie alebo „skutočný” program?

Európsky program podpory v nezamestnanosti by mohol mať niekoľko podôb, dva koncepty však prevažujú.

Prvým je tzv. program zaistenia. Tento prístup v sebe nezahŕňa žiadne transfery jednotlivcom. Namiesto toho by finančné transfery prebiehali iba medzi členskými štátmi a to len v prípadoch mimoriadnych udalostí. EUBS ako program zaistenia tak nenahradzuje národné systémy jednotlivých štátov, ale iba ich „zaisťuje“.

Druhým typom sú tzv. skutočné programy. V tomto prípade by z EUBS šla podpora priamo nezamestnaným jednotlivcom a príspevky by boli vyberané od zamestnávateľov a zamestnancov.

Tieto „skutočné“ programy by teda čiastočne nahradili národné programy proti krátkodobej nezamestnanosti.

Rozdiely medzi krajinami

Rozdiely vo výdavkoch na nezamestnanosť medzi štátmi naznačujú, že dopad na rozpočet by bol omnoho väčší v krajinách s vyššími príjmami.

Stabilizačný efekt EUBS by sa tak medzi štátmi značne líšil. Niektoré štáty by mohli byť počas recesie prekompenzované, zatiaľ čo v iných štátoch by kompenzácia bola iba čiastočná.

Priestor na zlepšenie

Analýza výdavkov na podporu v nezamestnanosti ukazuje, že členské štáty s vyššou mierou nezamestnanosti nemusia mať výdaje na tieto dávky vždy tak vysoké.

Okrem toho sa zdá, že terajšie výdavky na podporu v nezamestnanosti reagujú len minimálne na jej zvýšenie, aspoň čo sa týka krátkodobých výkyvov.

To by mohlo naznačovať, že okrem obdobia hlbokej recesie je fiškálny význam zmeny nezamestnanosti v priebehu hospodárskeho cyklu nadhodnotený.

 

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.