Stredná Európa pripravená na budúcnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Príbeh strednej Európy je jedným z tých najohromujúcejších v Európskej únii. Desať rokov po pristúpení hovorí región za seba sebaisto v Európe, aj na celom svete. Naše krajiny zakladajú na svojom historickom odkaze odolnosti a prispôsobenia sa náročným zmenám po roku 1989. Stredná Európa je dnes motorom rastu pre širšie hospodárstvo únie. Vďaka pokračujúcej dynamike dobiehania, ktorá sa skladá z nižších mzdových nákladov, vysokokvalifikovanej pracovnej sily, zdravého bankového sektora a menšieho verejného a súkromného dlhu, budú naše ekonomiky aj naďalej rásť rýchlejšie ako západná Európa. Kombinovaný domáci produkt štyroch krajín Vyšehradskej skupiny z nich už dnes robí 15. najväčšiu ekonomiku sveta.

Naša druhá dekáda v EÚ si vyžaduje nové plány a ambície. Stredná Európa by mala mieriť vysoko nielen, aby sa vyrovnala svojim náprotivkom, ale všade tam, kde to bude možné, prichádzať s lepšími návrhmi. Európska únia je úplne iná ako v roku 2004. Nastal čas využiť príležitosti, ktoré táto relatívna ekonomická sila poskytuje.

Táto správa vyzýva na úpravu regionálneho modelu rastu s dôrazom na dramatické zvýšenie jeho globálnej konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity. Užšie vzťahy s Rakúskom na jednej strane a severskými a pobaltskými krajinami na strane druhej budú pri tomto úsilí mimoriadne dôležité.

Tvrdíme, že stredná Európa by mala rozvíjať a kultivovať svoju vlastnú víziu regiónu. Nestačí sa spoliehať na pomalé približovanie životnej úrovne. Región potrebuje aj vlastné, doma pestované ašpirácie. Takýto prístup by tiež zlepšil vyhliadky EÚ ako celku.

Problémy s prepojením a cezhraničnou infraštruktúrou sú v tejto správe identifikované ako hlavná „nedokončená misia“ v strednej Európe. Až 40 % všetkých prostriedkov Kohézneho fondu EÚ na rozpočtové obdobie 2014 – 2020 je určených pre tento región. To vytvára jedinečné možnosti verejného investovania. Vyšehradské krajiny by mali synchronizovať svoje ciele, definovať regionálne meradlá výkonnosti a zostaviť zoznam strategických projektov v dopravnej infraštruktúre.

Energetická politika EÚ a financovanie severo-južného prepojenia prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti našich krajín a vytvorí podmienky pre pružnejší, transparentnejší a viac konkurenčný regionálny trh s energiou. Zásadnou úlohou bude vytvoriť jeden veľký, likvidnejší a lepšie integrovaný hub na kapitálovom trhu, ktorý stredoeurópskym firmám pomôže financovať ich potreby. Je čas uplatniť regionálny prístup aj na ďalšie oblasti dôležité pre náš udržateľný rast: na investície do vedy a výskumu, na inovácie a kvalitu vzdelania, ako aj na demografické a spoločenské výzvy.

Na obzore regiónu čakajú viaceré „biele a čierne labute“. Vynikajú medzi nimi starnutie a demografický vývoj. Ich hroziace dôsledky pre naše hospodárstvo, verejné financie a sociálnu štruktúru sú dobre známe a pochopené, ale zatiaľ sa im nik dostatočne nevenuje. Náš región zatiaľ nie je pripravený zvládnuť nárast imigrácie, ani oveľa väčšie percento starších občanov. Niektoré krajiny čelia vážnej výzve zlepšiť vzdelávanie a zamestnateľnosť výrazne sociálne vylúčenej a rýchlo rastúcej populácie Rómov. Nakoľko sa tlaky na verejné financie stávajú stále zreteľnejšie a regionálne rozdiely naďalej rastú, naše krajiny musia urobiť maximum, aby zvýšili účasť pracovnej sily a zachovali otvorenosť voči talentu, úsiliu a vynaliezavosti, ktoré im od čias transformácie až doteraz dobre slúžili.

Obrana a bezpečnosť sú hlavnou oblasťou, v ktorej už dnes stredná Európa hovorí jednotným hlasom. Vyšehradská skupina sa môže stať príkladom nového trendu posilňovania regionálnej bezpečnosti v NATO aj v EÚ.

Užšia spolupráca medzi našimi vládami je dobrá pre Európsku úniu aj pre nás samotných. Stredoeurópania môžu učiniť budúcu agendu EÚ viac ambicióznu a inovatívnu. Naše nedávne úspechy a nádejná budúcnosť nám umožňujú byť aktívnejší pri vytváraní politiky EÚ a ambicióznejší pri tvorení budúcej agendy únie, ktorá bude viac inovatívna a otvorenejšia zmenám. Na to, aby sme sa stali jednou z opôr politickej a hospodárskej dynamiky v budúcnosti, má zásadný význam interakcia s ostatnými podobne zmýšľajúcimi partnermi v Európe. Napriek tomu, že vývoj eurozóny nešetril ani nás, stredná Európa dokáže vytvoriť aktivistický program, ktorý ukáže, že sa únia môže meniť paralelne so snahami o reformu Hospodárskej a menovej únie.

Prihovárame sa za: 

  • úpravu vzťahov s Nemeckom tak, aby regiónu pomohli posunúť sa k rastovému modelu, ktorý bude založený na inováciách,
  • aktívne zapojenie sa do úsilia o rekonštrukciu systému makroekonomickej správy v EÚ,
  • líderstvo v oblasti aktivistického rastu a programu konkurencieschopnosti,
  • podporu reformy komunitárnych inštitúcií EÚ smerom k väčšej efektivite a zodpovednosti.
  • Chceme byť príkladom toho, ako môže byť EÚ relevantnejším hlasom a udržiavať silný, vnímavý a efektívny vplyv na svoje okolie.

Táto agenda je na dosah ruky. Tvorcovia politiky v regióne však musia chcieť, aby sa realizovala.

Správa je v plnom rozsahu a v anglickom znení voľne dostupná na tomto odkaze.