Susedská politika rozšírenej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Debaty o susedskej politike v Európskom konvente a Komisii dokazujú jej dôležitosť pre budúcu architektúru Európy. Je však otázne, či spomenutie politiky voči susedným krajinám v ústave prispeje k želaným riešeniam. Stále otvorené otázky siahajú od definície, ktoré krajiny vlastne možno považovať za susedné, cez otázku, ako veľmi možno brať do úvahy regionálne charakteristiky, až po určenie realistických a efektívnych politických prístupov. Dovtedy, pokiaľ EÚ nebude schopná zvládnuť tieto otázky, zakotvenie susedskej politiky v ústave ostáva prázdnymi slovami, nie príspevkom k predchádzaniu nových rozdeľujúcich línií. Preto ostáva susedská politika v debate o budúcnosti Európy dôležitou témou.


Ďalšie analýzy môžete nájsť na stránke Bertelsman Foundation.

Viac si môžete prečítať v informačnom liste C.A.P.