Tri ovácie (a otázky) pre novú Komisiu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

european policy centre, epc

„Zostavenie nového kolégia eurokomisárov predstavuje virtuózny akt balansovania, pokiaľ ide o politické, geografické, personálne a dokonca aj rodové kritériá. Všetko od rozdelenia portfólií a kompetencií, pridelenie podpredsedníctiev Komisie, zaobchádzanie s novými a opätovne nominovanými komisármi, ukazuje na hlbokú znalosť pravidiel európskej politiky ako aj na to, že Barroso zohľadnil aj to, ako predať politiku EÚ“, uvádza sa v analýze.

Barroso zohľadnil podľa analytikov rozdelenie medzi politické rodiny, veľké a malé štáty a nakoniec aj mužov a ženy. Vytvorením nových portfólií zdôraznil priority novej Komisie.

Ako príklad ideálneho prerozdelenia uvádzajú autori portfólio spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, ktoré Barroso rozdelil, pričom primát dostali základné práva a občianstvo EÚ, za ktoré zodpovedná najseniornejšia podpredsedníčka Viviane Redingová. Vnútorné záležitosti – druhú časť starého portfólia zase dostala liberálka z nordickej krajiny Cecilia Malmström.

Predseda EK zdôraznil v novej Komisii aj potrebu zlepšenia medzi-inštitucionálnych vzťahov (najmä vo svetle novej a komplexnej inštitucionálnej architektúry a zvýšených právomocí Európskeho parlamentu) tým, že menoval ad hoc podpredsedu EK (Maroš Šefčovič), ktorému bude asistovať Generálny sekretariát Európskej komisie.

Analýza tiež chváli Barrosa za zlúčenie portfólií „rozširovanie“ a „Európskej susedskej politiky“ ako aj za elimináciu „bezvýznamných resp. mocensky slabých“ portfólií ako je viacjazyčnosť a komunikácia.

Predseda EK podľa EPC odmenil lojálnosť, zásluhy a efektívnosť a zároveň pridelil všetkým komisárom slúžiacim ďalšie obdobie nové významné zodpovednosti, čím sa vyhol vytvoreniu akýchsi osobných či národných domén.

„Inými slovami urobil to dobre a múdro“, čo znamená, že táto komisia má dobré šance prejsť vypočutím v Európskom parlamente v januári relatívne bez ujmy.

V tomto štádiu sa nedajú vylúčiť zlé výsledky alebo osobné problémy, celkovo ale balík (komisárov a portfólií) vyzerá presvedčivo“. Zároveň táto Komisia posilňuje Barrosovo líderstvo, hoci je ťažko predpovedať, či bude silnejšia ako inštitúcia.

Autori ale odporúčajú Barrosovi skúsiť „kreatívnejšie a flexibilnejšie spôsoby organizovania práce svojho nového tímu,  napríklad vytvorením „skupín komisárov“ (pod dohľadom podpredsedov Komisie, alebo jeho vlastným), ktorí by sa venovali špecifickým výzvam, ktoré prekračujú hranicu jednotlivých portfólií a zároveň vyžadujú sústredenosť.

Mal by sa tiež zamyslieť nad tým, ako inovuje svoj tím a portfóliá po prijatí nových členských štátov, aby sa vyhol opakovaniu komisárov pre viacjazyčnosť a podobne.

V závere analýza konštatuje, že EÚ potrebuje po uvedení Lisabonskej zmluvy od života nový veľký projekt orientovaný na budúcnosť, akým bol jednotný trh a monetárna únia (90. roky) alebo rozširovanie o 10 nových krajín východnej Európy (2004). Adaptovanie Európy na globalizovaný a menej „západný svet“ je síce dôležité, ale EÚ by mala mať aj iný, „menej defenzívny projekt“.