Turecko a Ukrajina: členovia alebo partneri?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Táto štúdia se zameriava na skúmanie českých postojov k perspektíve členstva v Európskej únii vo vzťahu k dvom krajinám: Turecku a Ukrajine. Bude sa venovať postoju politickej reprezentácie, vrátane postojov politických strán, vlády a Ministerstva zahraničných vecí ČR, ako aj ďalších vládnych inštitúcií. Ďalej se pokúsi ukázať, ako bola uvedená otázka pokrytá v médiách. Bude tiež analyzovať, aké daľšie zájmové skupiny figurujú v tomto procese, obzvlášť v oblasti neziskového sektoru, a aké môžu mať vplyv na formovanie verejnej debaty.

Publikácia je k dispozícii na tejto linke (PDF formát)