Ústava alebo Ústavná zmluva?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

federal trust

 

Britská vlády zverejnila otázku, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou položená elektorátu v referende niekedy v roku 2006. Znie: „Malo by Spojené kráľovstvo schváliť zmluvu, ustanovujúcu Ústavu pre Európsku úniu?“ Text otázky bol všeobecne prijatý, no necháva nevyjasnený fakt (pravdepodobne zámerne), či dokument, podpísaný 25 európskymi premiérmi v Ríme v októbri 2004 je presnejšie označovaný ako „ústava“ alebo „ústavná zmluva“. Niektorým sa táto otázka môže zdať čisto teoretická. Text, o ktorom budú voliči v roku 2006 hlasovať, jasne vykazuje dôležité charakteristiky oboch, zmluvy i ústavy. To, ktorý prvok prevažuje, sa môže zdať vecou subjektívneho osobného hodnotenia. No výber jazyka je často politicky veľmi dôležitý, najmä v Európskej únii. Konflikt medzi súperiacimi označeniami dokumentu bude hrať minimálne symbolickú a možno aj podstatnú rolu v diskusii, ktorá bude predchádzať budúcoročnému referendu.


Celý text analýzy bol uverejnený na stránke The Federal Trust for Education and Research vo februári 2005.