Ústavná zmluva – východisko z európskej slepej uličky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V dnešnom svete plnom ekonomických a bezpečnostných hrozieb sa javí potreba zjednotenia Európy ešte naliehavejšie. Jedine stabilná a solidárna Európa môže uspieť. „Politická Európa“, ktorá by bola účinnejšia a demokratickejšia, ktorá by mala bližší vzťah k európskym občanom a ktorá by dokázala využiť pozitíva globalizačného procesu vo svoj prospech, je cestou, ktorou sa podľa autora treba čo najrýchlejšie vydať.

Autor považuje za nevyhnutné obnoviť proces vyjednávania o ústavnej zmluve, pričom sám prichádza s konkrétnym návrhom. Predkladá kompromisný návrh, v ktorom by sa do novej zmluvy prevzali články o inštitúciách EÚ spolu s Chartou základných práv zo Zmluvy o ústave pre Európu, pričom články týkajúce sa jednotlivých politík EÚ by boli podrobené hlbšej diskusii a do zmluvy by boli zapracované neskôr.


Plné znenie analýzy nájdete vo francúzskom jazyku na tejto linke.