Váženie hlasov podľa CEPS

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Predpokladá sa, že poľská vláda trvala na systéme druhej odmocniny preto, lebo by jej to prinieslo väčšiu váhu hlasu v Rade ministrov. Akokoľvek, autori dokazujú, že systém druhej odmocniny by sa prejavil iba v 1,1-1,3% prípadov hlasovania.

Týkajúc sa motívov vlády, analýza polemizuje s tvrdením, že systém druhej odmocniny bol pre Poľsko atraktívny najmä s ohľadom na váhu hlasu silných štátov a nie s ohľadom na systém hlasovania ako taký. Krajina sa možno obáva, že podľa systému hlasovania, ako ho navrhoval pôvodný text ústavnej zmluvy, by nebolo ničím výnimočným, keby sa Poľsko ocitalo skôr v koalícii s malými, ako s veľkými krajinami. Autori ale poukazujú na to, že od roku 2004, kedy sa Únia rozšírila, Poľsko malo v Rade podobný počet hlasov ako Nemecko, Taliansko, Grécko a Belgicko – teda dve veľké a dve malé krajiny. Vzhľadom na túto skutočnosť je podľa analýzy zložité pochopiť postoj tejto krajiny k systému druhej odmocniny ako takému.

Analýza z dielne CEPS sa v závere pokúša o definovanie kompromisu. K pôvodnému systému hlasovania, ako ho navrhoval text ústavnej zmluvy, by bolo možné pridať istú bezpečnostnú klauzulu, ktorá by za určitých okolností umožňovala spätne prepočítať hlasy podľa systému druhej odmocniny. Ak by bol výsledok hlasovania rozdielny, navrhovaná legislatíva by nebola prijatá ihneď. Autori navrhujú, že v takomto prípade by sa mohol návrh vrátiť opätovne na prediskutovanie do Rady. Táto klauzula by mohla mať obmedzenú dobu účinnosti a expirovala by v tom prípade, ak by bola počas tohto času využívaná len zriedkavo.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.