Vlastníctvo médií v Európe: pohľad zhora

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Otázka koncentrácie médií je opäť súčasťou politickej agendy“, tvrdí Aidan White, generálny tajomník Európskej federácie novinárov (EFJ) v predslove k rozsiahlej štúdii publikovanej federáciou. Ďalej píše „minimálne pre rýchlu transformáciu globálneho mediálneho prostredia a zavádzania nových informačných technológií, ktoré teraz dávajú ľuďom príležitosť získať svoje informácie z kaleidoskopu zdrojov – telefónu, počítača, iPodu, ši Walkmana, rovnako ako satelitnej televízie, digitálneho rádia, i tradičného diapazónu novín a vysielacích zdrojov.“

Autori 160 stránkovej štúdie sa pozerajú na vlastnícke vzťahy v médiách v 25 členských krajinách EÚ a v krajinách juhovýchodnej Európy, ktoré ešte členmi nie sú (s výnimkou Turecka, ktoré by však bolo bývalo zaujímavým objektom skúmania). Správa je uzavretá krátkym zhrnutím pozadia ôsmych najväčších vydavateľských spoločností – od Bertelsmann, ktorý býval klasickým vydavateľstvom kníh a teraz sa angažuje v oblasti televízie, distribúcie hudby, publikovaní časopisov a mediálnych služieb, cez W.A.Z. a Ringier – vydavateľské spoločnosti z Nemecka a Švajčiarska rozširujúce svoj vplyv v strednej a východnej Európe – až po káblovú televíziu Liberty Global.


Plné znenie štúdie nájdete v pdf formáte v anglickom jazyku na tejto linke.