Vráťme sa späť k európskym hodnotám

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Toto leto sme vyzvali k nomináciám na Cenu občianskej spoločnosti EESC 2011. Tento rok chceme odmeniť iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti, ktoré propagujú európske hodnoty ako napríklad rozmanitosť, tolerancia, solidarita a integrácia tým, že sa snažia znížiť a zabrániť efektom, ktoré majú xenofóbia a xenofóbny nacionalizmus na spoločnosť. Obe sú pritom v súčasnosti v Európe na vzostupe.

Politici sa musia vyvarovať xenofóbnym, populistickým a tiež euroskeptickým rečiam a sľubom.

Tí, ktorých zasiahla kríza, môžu obzvlášť pociťovať nevôľu voči politikom ako takým, voči Európe, ktorú vnímajú ako vzdialenú a požadovačnú a proti imigrantom. Čím je spôsobené toto vzkriesenie populistického nacionalizmu a xenofóbie? Prečo tomu musíme čeliť?

Globalizácia a narastajúca európska integrácia mohli odštartovať otázky týkajúce sa identity a významu. Ľudia majú možno strach a tak sa ohliadajú po odkazoch na svoju identitu. „Syndróm slimáka“ (odkaz na to, že keď príde slimák do kontaktu s cudzím prostredím, skryje sa do ulity, aby sa chránil pred potenciálnym nebezpečím, pozn. red.), o ktorom som už začiatkom tohto roka hovoril, v Európe narastá a vychádza z dlhej histórie Európy. Obávame sa, že stratíme prácu a to, čo vnímame ako známe.

Obyvatelia mojej vlastnej dediny sa veľmi obávali vstupu Švédska do EÚ v polovici 90. rokov. Zo strachu straty niečoho. Čoho? Možno zmyslu ich vlastnej komunity a identity. Čo tak pozerať sa na globalizáciu z tej pozitívnej stránky a snažiť sa čeliť jej negatívnej stránke?

Verím však, že v Európe je niekoľko vecí, ktoré nás spájajú, a dúfam, že tieto nás naďalej udržia pokope. Domnievam sa, že musí existovať Európa s mysľou založenou na spoločných hodnotách a presvedčeniach.

Rozmanitosť môže slúžiť ako spôsob vytvorenia väčšej rovnosti medzi občanmi, generáciami, mužmi a ženami, medzi rôznymi náboženstvami a kultúrami. Musí sa to však aplikovať ako možnosť, nie ako obmedzenie.

Tolerancia je niečo, čo nám umožňuje sa lepšie cítiť, stať sa súcitnejšími a vyvíjať sa ako človek. Toto zahŕňa toleranciu voči menšinám a ich integráciu. Akty segregácie ako napríklad múry vztýčené v rumunských mestách na oddelenie schátraného rómskeho susedstva je potrebné zatratiť a predchádzať im. Už žiadne ďalšie steny v Európe!

Solidarita v EÚ je jediným spôsobom ako si poradiť s globalizáciou a vytvoriť súdržnú spoločnosť. Zjednotenie Nemecka, rozšírenie EÚ a kohézna politika ukázali v praxi, že solidarita funguje. Európa potrebuje zvýšiť svoju solidaritu voči chudobnejším, medzi generáciami a voči tým najzraniteľnejším.

Integrácia môže byť len víťazným procesom pre všetkých v Eurípe. Inkluzívna spoločnosť poskytuje najlepšie podmienky pre život všetkým občanom. Európske integračné fórum, ktoré pravidelne organizujeme v spolupráci s Európskou komisiou podporuje organizácie zaoberajúce sa otázkou migrantov a menšín, aby prispeli do EÚ agendy v oblasti integrácie.

Možno to, čo nám chýba, je intenzívnejšia práca na vysvetľovaní pozitívneho vnímania Európy jej občanmi. Občianske spoločnosti môžu prispieť k posilneniu európskej identity a občianstvu. Čo sa týka ceny ohľadom občianskej spoločnosti, chceme sa dozvedieť o hocijakej iniciatívy, kdekoľvek v Európe, ktorá podporila smerovanie k tolerantnejšej európskej spoločnosti.

Keď hovorím a EÚ hodnotách, myslím tým viac ako len slová. Tu v EESC zastupujeme podniky, zamestnancov, spotrebiteľov, profesie a ďalšie záujmy občanov EÚ.

Máme dôkazy pozitívneho obrazu o EÚ: spoločnosti v každej jednej krajine teraz môžu podnikať v hociktorom inom z 26 členských štátov; odbory spolu bojovali za práva zamestnancov priamo na celoeurópskej úrovni a dokázali, že spolu majú silnejší hlas.

Spotrebitelia často pociťujú výhody EÚ na svojich vreckách: ceny za roamingové hovory mobilných operátorov, cezhraničný voľný pohyb atď. Sú tu však aj ďalšie výhody toho, že pracujeme a žijeme bližšie k sebe, ktoré nie je jednoduché zmerať. Európa je malou časťou sveta a potrebuje preto lepšie spolupracovať, aby uspela na tvrdom globálnom trhu.

Samozrejme, tieto dôkazy, otázky a hodnoty nie sú nové, ale vzhľadom na nedávny vývoj v európskej spoločnosti som cítil určitú naliehavosť ich podčiarknuť.