Vzoprie sa MMF Európe?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kenneth Rogoff je profesorom ekonómie a verejnej politiky na Harvarde. V minulosti pracoval v Medzinárodnom menovom fonde ako hlavný ekonóm.

Až doposiaľ Fond pätolízačsky podporoval každú novú európsku iniciatívu usilujúcu o oživenie až po uši zadlženej eurozóny, pričom pre Grécko, Portugalsko a Írsko už vyčlenili vyše 100 miliárd dolárov. MMF bohužial nehazarduje len s peniazmi svojich členov, ale v neposlednom rade so svojou vlastnou inštitucionálnou vierohodnosťou.

Ešte pred rokom na výročnom stretnutí MMF vo Washingtone vysoko postavení predstavitelia Fondu každému, kto počúval, hovorili, že celá panika okolo európskeho štátneho dlhu je len búrkou v pohári vody. Za pomoci vytríbených prezentácií v PowerPointe s nadpismi ako „Krach v dnešných vyspelých ekonomikách: zbytočné, nežiaduce, nepravdepodobné“ sa Fond snažil presvedčiť investorov, že eurozóna je pevná ako skala.

Dlhová dynamika, vyhlasoval MMF, nepredstavuje vážnu obavu ani pre Grécko vďaka očakávanému rastu a reformám. Vôbec nedbal na zjavnú pomýlenosť svojej logiky, konkrétne v tom, že krajiny ako Grécko a Portugalsko čelia realizačným rizikám, ktoré majú omnoho bližšie k pomerom na rozvíjajúcich sa trhoch nech v skutočne vyspelých ekonomikách typu Nemecka a Spojených štátov.

Ako sa situácia zhoršovala, človek by si myslel, že MMF svoje názory priblíži aktuálnej situácii na trhu a osvojí si obozretnejší tón. Namiesto toho vysoko postavený funkcionár na priebežnom stretnutí MMF v apríli roku 2011 prehlásil, že Fond nepovažuje finančne otrasené Španielsko za krajinu na periférii eurozóny ako Grécko, Portugalsko, či Írsko, ale za krajinu náležiacu k jej jadru, podobne ako Nemecko.

Od investorov sa zjavne očakával úsudok, že z praktických dôvodov by mali považovať španielsky a nemecký dlh za totožný- stará to domýšľavosť eurozóny. Sám pre seba som si sarkasticky pomyslel: „Aha, takže teraz sa MMF domnieva, že niektorím krajinám v jadre eurozóny hrozí platobná neschopnosť.“

Úryvok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Celý text českom jazyku nájdete na tomto odkaze.