Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

sfpalogo

Vytýčenie finálneho štatútu Kosova zostáva aj v druhej polovici roka 2007 kľúčovým pre naplnenie cieľov, ktoré má Európska únia na Západnom Balkáne – stabilita, ekonomický rozvoj a postupná integrácia regiónu do Únie.
Pretrvávajúca neistota a nejasnosti okolo budúcnosti Kosova a spôsobu, akým sa zadefinuje jeho medzinárodno-právne ukotvenie naďalej spôsobujú napätia v celom regióne.

Cieľom tejto analýzy nie je podať systematický či syntetizujúci pohľad na charakter a históriu tzv. kosovského konfliktu, ani predpovedať vývoj v provincii na najbližšie desaťročia. Analýza mapuje hlavné udalosti v Kosove od začiatku 80-tych rokov až po súčasnosť, rovnako tiež sumarizuje možné scenáre ďalšieho vývoja a predkladá odporúčania pre slovenskú diplomaciu. Jej hlavnou úlohou je poukázať na zmeny v kosovskej spoločnosti za uplynulé desaťročia.

Dôraz je síce kladený na emancipačné snahy kosovských Albáncov, čo automaticky stavia do popredia etnický faktor, autori sa však sústreďujú aj na zmeny v politickej, socio-ekonomickej či kultúrnej oblasti. Kľúčovým z tohto pohľadu je vzťah etnicky albánskeho obyvateľstva a jeho elít k srbskej menšine, Srbsku ako takému a jeho elitám. Na vývoj v Kosove a zmeny v kosovskej spoločnosti mali v zásadný dopad rozhodnutia, ktoré boli učinené za jeho hranicami – s dôrazom na Belehrad, ako hlavné mesto SFRJ a neskôr Srbska, opomenúť nemožno ani vplyv medzinárodných aktérov a inštitúcií. Napokon aj v súčasnosti zostáva rozhodnutie o vymedzení štatútu Kosova na medzinárodných aktéroch, pričom sa očakáva, že kľúčovú úlohu pri implementácii štatútu zohrá Európska únia.