Zrušenie 12 nepotrebných riaditeľstiev

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor tvrdí: „Zrušenie dvanástich jestvujúcich generálnych riaditeľstiev by mohlo byť uskutočnené bez akéhokoľvek značného odstránenia verejných služieb.“ Podľa neho sa totiž kompetencie viacerých DG prekrývajú s oblasťami pôsobnosti národných štátov, čím dochádza k duplicite, teda k vytváraniu „pracovných miest, ktoré nie sú potrebné.“

Singleton Komisiu vyzýva, aby sa zamerala „na tie úlohy, kde môže Európanom priniesť reálne benefity.“ Pod tieto oblasti spadá napríklad obchod, konkurencieschopnosť, ochrana spotrebiteľa, energetika a životné prostredie. Autor je presvedčený, že v týchto sférach jestvuje „obrovské množstvo“ práce, ktoré ešte treba vykonať.

Autor navrhuje zatvorenie 12 generálnych riaditeľstiev. Menovite ide o tieto DG: poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, hospodárske a menové záležitosti, vzdelávanie a kultúra, podnikanie a priemysel, rybolov a námorné záležitosti, informačná spoločnosť a médiá, regionálna politika, výskum, komunikácia, rozvoj, humanitárna pomoc a EuropeAid. Zároveň ponúka analýzy fungovania Spoločenstva bez každého jedného spomenutého DG.

Navyše Spoločné výskumné centrum, prekladateľské a informačné služby by mali byť privatizované. Výbor regiónov by mal byť zrušený úplne.

Singleton uvádza, že ním navrhovaných 12 DG, ktoré treba zatvoriť, „zhltnú stovky miliónov z peňazí daňových poplatníkov bez toho, aby predstavovali zmysluplný prínos pre verejnosť.“ Uvoľnené finančné prostriedky by mohla Komisia investovať do aktivít v oblasti obchodu, životného prostredia a konkurencieschopnosti. Takéto konanie by vytvorilo členským krajinám priestor aj pre znižovanie daní.

Autor svoju analýzu uzatvára tvrdením, že v konkurenčnej globálne ekonomike „si nemôžeme dovoliť [živiť] réžiu tisícov nepotrebných byrokratov v Bruseli“, predstavujúcich „bremeno pre hospodársky úspech a budúcu prosperitu.“


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.