EÚ v roku 2013: Ako obnoviť dôveru a rast?

Komerčný obsah

Konferenciu "EÚ v roku 2013: Ako obnoviť dôveru a rast?" organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Zastúpenie Európskej komisie v SR, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Nadáciou Friedricha Eberta a portálom EurActiv.sk.

Prvým cieľom konferencie je diskutovať o stave Európskej únie s dôrazom na inštitúcie a nástroje hospodárskej politiky. Konferencia zhodnotí reakciu EÚ na dlhovú krízu a zanalyzuje prípad Cypru. Zároveň zhodnotí nové politické a právne rámce ako sú balík takzvaných šiestich legislatívnych aktov EÚ, fiškálny kompakt a európsky semester. Druhým cieľom konferencie je diskutovať o stave ekonomiky EÚ s osobitným zameraním na hospodársky rast.

Konferencia sa uskutoční 31. mája 2013 v Kongresovej sále MZVaEZ SR. Záčastnia sa na nej verejní predstavitelia a experti zo Slovenska aj zahraničia. 

Program:

9:00 Otvorenie

 • Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK v SR
 • Zuzana Strapatá, vedúca zastúpenia FES v Bratislave
 • Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA

9:10 Úvodný príhovor

Moderátor: Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA

Vystupujúci: Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

9:30 Príhovor a diskusia o stave EÚ

Moderátor: Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA

Vystupujúci: Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

10:45 Prestávka

11:15 I. Panel: kríza a nástroje a politiky EÚ

Panel sa zameria na hodnotenie schopností EÚ vyrovnať sa s pokračujúcou dlhovou krízou s dôrazom na Cyprus a naliehavé finančné a fiškálne problémy v ostatných členských štátoch. Takisto zhodnotí úlohu nových politických a právnych rámcov, ktoré majú zabezpečiť dlhodobejšie riešenia problémov EÚ, ako sú takzvaný balík šiestich legislatívnych aktov EÚ, fiškálny kompakt a európsky semester.

Moderátor: Vladimír Bilčík, vedúci európskych štúdií, Výskumné centrum SFPA

Vystupujúci:

 • Andrea Elscheková, generálna riaditeľka, Sekcia európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Štefan Kišš, riaditeľ, Odbor štrukturálnych a výdavkových politík, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
 • Péter Balázs, riaditeľ, Centrum štúdií pre rozšírenie EÚ, Stredoeurópska univerzita (CEU), Budapešť
 • Kai Olaf Lang, vedúci výskumného programu EU Integration (ad interim), Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín

13:00 Obed

14:00 II. Panel: hospodársky rast v období šetrenia

Panel sa zameria na diskusiu o stave ekonomiky EÚ s osobitným dôrazom na hospodársky rast. Cieľom je analyzovať možné nástroje na podporu rastu na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch.

Moderátor: Zuzana Gábrižová, šéfredaktorka, EurActiv.sk

Vystupujúci:

 • Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK v SR
 • Petr Zahradník, hlavný ekonóm, Conseq Investment Management a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Českej republiky
 • Anton Marcinčin, poradca ministra financií SR
 • Vladimír Vaňo, hlavný analytik SBERBANK Slovensko, a.s.

16:00 Záverečné poznámky a čaša vína