PROGRAM: Európsky výmenný program pre podnikateľov

Komerčný obsah

Európsky výmenný program pre podnikateľov

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú male podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.Pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou. Bez ohľadu na to, či ste nový alebo veľmi skúsený podnikateľ, program môže ponúknuť veľkú pridanú hodnotu pre vaše podnikanie : možné výhody spočívajú vo výmene vedomostí a skúseností, získaní príležitostí na rozvíjanie širokej siete kontaktov po celej Európe, nadviazaní nových obchodných vzťahov, alebo získaní nových trhov v zahraničí.

Výhody

Ako nový podnikateľ budete ťažiť z praktického školenia priamo v malom alebo stredne veľkom podniku v ktorejkoľvek krajine zapojenej do programu. Uľahčí to úspešný štart vášho podnikania, alebo posilní váš nový podnik. Môžete tiež využiť prístup na nové trhy, medzinárodnú spoluprácu a príležitosti pre možnú spoluprácu s obchodnými partnermi v zahraničí.

Ako podnikateľ-hostiteľ môžete pre svoj podnik získať prospech z nových nápadov od motivovaného nového podnikateľa, ktorý môže mať odborné schopnosti a vedomosti v oblasti, ktorú vy neovládate, a ktoré by mohli doplniť tie vaše. Väčšina podnikateľov-hostiteľov ocenila tieto skúsenosti natoľko, že sa potom rozhodli hostiť ďalších nových podnikateľov.

Ide o spoluprácu, ktorá je skutočne prospešná pre obe strany a prostredníctvom ktorej môžete obaja objaviť nové európske trhy alebo obchodných partnerov, či rôzne spôsoby podnikania.

Z dlhodobého hľadiska budete môcť využívať príležitosti, ktoré poskytuje široká sieť známostí a ak budete chcieť, môžete sa rozhodnúť pokračovať vo vašej spolupráci ako dlhodobí obchodní partneri (napr. riadiť spoločné podnikanie, poskytovať subdodávateľské činnosti, udržiavať dodávateľsko-odberateľské vzťahy atď.)

Celkové fungovanie programu

Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách
zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní (napr, obchodné komory, centrá na podporu začínajúcich firiem, podnikateľské inkubátory atď.). Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v príručke programu, alebo na kliknutím na tento link.