Vyšehrádske fórum mladých o spolupráci krajín V4

Komerčný obsah

Zahraničných hostí z členských krajín V4 privítali organizátori spolu s primátorom mesta Petrom Gogolom na otváracej recepcii v priestoroch mestskej radnice. V sobotu otvoril prezident EAC Martin Nastišin celodenné diskusné fórum o prehlbovaní spolupráce Vyšehradskej skupiny do budúcnosti. Počas panelových diskusií vystúpili so svojimi príspevkami odborníci z veľvyslanectiev a ministerstiev členských krajín, zástupcovia domácich aj zahraničných think-tankov a predstavitelia akademickej sféry.

Štyri diskusné panely sa venovali spoločným úlohám a výzvam budúcej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny i medzinárodných štruktúr EÚ a NATO. Ako jeden z dlhodobých cieľov zahraničnej politiky členov Vyšehradskej štvorky potrvdili Politiku východného partnerstva, ktora má za úlohu zvýšiť integračné, hospodárske, či bezpečnostné možnosti krajín východnej Európy. Diskusné panely sa venovali širokému spektru oblastí zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré spadajú do sféry zájmov štátov Vyšehrádskej štvorky. Účastníci pripomenuli doterajšie integračné úspechy štyroch stredoeurópskych krajín, jeho súčasné smerovanie či nadchádzajúce výzvy v rámci členstva v Európskej únii a NATO. Na fóre boli spomenuté mnohé nové a zaujímave pohľady na integráciu vo vyšehrádskom regióne ako napríklad spoločná národná identita V4 či možnosti spolupráce medzi rezortmi obrany prostredníctvom metódy „pooling and sharing“. Okrem reakcii na bezpečnostné výzvy či spoločné prístupy členských krajín v orgánoch medzinárodných organizáciach sa kriticky prezentovala integrácia V4 ako možný príklad pre transformáciu krajín Východného partnerstva.

Ako zdôraznil Lukáš Fúčela z Euroatlantického centra, špecifikom Vyšehrádskeho mládežníckeho fóra je fakt že bolo pripravované v réžii študentskej mimovládnej organizácie EAC v spolupráci s ďalšími troma partnermi z Českej republiky (Jagello 2000), Poľska (Euro-Atlantic Association) a Maďarska (Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture) a okrem nich sa fóra zúčastnili aj participanti z krajín Východného partnerstva.