Rumunsko začne brániť čínskym firmám v účasti na verejných zákazkách

Krátka správa.

Rumunská vláda prijala minulý týždeň memorandum, ktoré má zablokovať uzatváranie zmlúv o verejnej infraštruktúre so spoločnosťami, ktoré pochádzajú z krajín bez dvojstrannej obchodnej dohody s EÚ.

Hoci memorandum nešpecifikuje krajinu a odvoláva sa na „pro-európsky prístup“, čínske firmy by mohli byť následným zákonom najviac ohrozené. Čínske spoločnosti sú v súčasnosti zapojené najmä do výstavby viacerých diaľnic, ktoré pripravovala rumunská vláda. Mnohé firmy majú za sebou náročné aukcie, ktoré často viedli k výrazným oneskoreniam.

Rumunsko musí po odsúhlasení memoranda ešte zmeniť zákon o verejných zákazkách.

Viac v texte EURACTIV.com.