Súdny dvor zamietol žalobu Maďarska a Poľska voči mechanizmu podmienenosti eurofondov

Krátka správa.

Európska komisia sa politicky zaviazala, že eurofondy nezačne podmieňovať dodržiavaním právneho štátu, kým Súdny dvor EÚ nerozhodne o žalobe Poľska a Maďarska. Práve týmto krajinám hrozí, že pre zlyhania v ochrane európskych peňazí pred korupciou a podvodmi o ne prídu.

Mechanizmus podmienenosti eurofondov, ktorý dáva Európskej únii možnosť zastaviť platby zo spoločného rozpočtu krajine, ktorá ich nedostatočne ochraňuje pred podvodmi, je zlúčiteľný s európskym právom.

Tak znie rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo stredy (16. februára). Mechanizmus na tomto súde zažalovali Poľsko a Maďarsko, ktoré tvrdili, že nemá základ v európskom práve.

„Tento mechanizmus bol prijatý na vhodnom právnom základe, je zlučiteľný s postupom podľa článku 7 ZEÚ a rešpektuje okrem iného hranice právomocí zverených Únii, ako aj zásadu právnej istoty,” zhŕňa súd v tlačovom vyhlásení k rozhodnutiu.

Žalobu Poľska a Maďarska teda zamietol v celom rozsahu.

Poľsko a Maďarsko môžu tento rok prísť o eurofondy. Ako by to vyzeralo? (VIDEO)

Eurofondy majú pomáhať Európanom a zvyšovať ich kvalitu života. Lenže čo v prípade, že sa v krajine nedostatočne vyšetrujú podvody a korupcia? Európska komisia môže vďaka novému nástroju takejto krajine eurofondy stopnúť.

Viac v tlačovom vyhlásení.