Tomáš Kozák bude generálnym riaditeľom sekcie európskych záležitostí na MZVaEZ

Tomáš Kozák je dlhoročný diplomat a doteraz pôsobil ako stály predstaviteľ SR v PSC (Politicko-bezpečnostný výbor – zodpovedá za Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ) na Stálom zastúpení SR pri EÚ. Kozák nahradí na pozícii generálnej riaditeľky sekcie európskych záležitostí (SEZA) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR Petru Vargovú, ktorá sa nedávno stala vedúcou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. (Politico Brussels Playbook)