EÚ: Priestor slobody a demokracie

Protest proti reforme justície v Poľsku, júl 2017. [TASR/AP/Czarek Sokolowski]

EÚ zápasí s odpoveďou na otázku, ako postupovať v prípade, že členský štát zlyháva pri dodržiavaní hôdnôt na, ktorých podľa zmlúv stojí Európska únia. Dilema, či ísť cestou sankcií, ktorú teoreticky pripúšťa článok 7. Lisabonskej zmluvy alebo sa dôsledne držať dialógu s demokraticky zvolenými národnými vládami je momentálne aktuálna v prípade Poľska.

PDF na stiahnutie