EÚ v roku 2021

Ilustračný obrázok. Kabinet umenia (1660–1680), Ferdinand Apshoven – pôvodné určenie, Hans Jordaens III. – autor predlohy, Slovenská národná galéria [Webumenia.sk]

„Rok 2020 bude rokom, na ktorý treba okamžite zabudnúť a zároveň si ho navždy zapamätať,“ píše Európska komisia v úvode svojho pracovného programu na rok 2021.

Po ukončení väčšiny práce na brexite, nastavení Nástroja EÚ pre budúce generácie (NGEU) a predstavení základných stratégií v prioritných oblastiach, bude rok 2021 pre Úniu najmä o implementácii toho, čo stihla dostať na papier a čo má predbežne zelenú od členských štátov a Európskeho parlamentu.

Veľké stratégie (zelená dohoda, digitalizácia) bude treba rozmeniť na drobné, teda na konkrétnu legislatívu. Posunúť by sa mali aj práce na absorbovaní nového rozpočtového rámca Únie (2021-2027) a plánu obnovy (NGEU) na oživenie po pandémii, predovšetkým Mechanizmu obnovy a odolnosti v národných podmienkach.

Politicky to bude rok nemeckých volieb (september), holandských volieb (marec) ale aj volieb v Bulharsku (marec), či Českej republike (október). Mal by to byť tiež rok, kedy sa konečne naštartuje dvojročná Konferencia o budúcnosti Európy alebo položia základy Európskej zdravotnej únie, ktorá do praxe pretaví poučenia z koronakrízy.

PDF na stiahnutie